Przyszłość szeroko otwarta?

Narzędziowa strategia Sybase to dostarczanie programistom produktów bardziej rozproszonych, bardziej nastawionych na Web i wydajniejszych

Narzędziowa strategia Sybase to dostarczanie programistom produktów bardziej rozproszonych, bardziej nastawionych na Web i wydajniejszych.

Na spotkaniu polskich użytkowników PowerBuildera firma Sybase zaprezentowała strategiczne kierunki rozwoju narzędzi programistycznych, baz danych i innych jej produktów. Celem firmy jest opracowanie produktów, umożliwiających tworzenie aplikacji dostarczających dynamicznie dane zarówno w ramach przedsiębiorstwa, jak i w sieci Web.

Strategia komponentowa

Strategiczny kierunek rozwoju to otwarta technika komponentów. Sybase opracowała rozwiązanie architektoniczne o nazwie Adaptive Component Architecture, przewidujące korzystanie z wielu typów komponentów programowych, możliwości ich rozpowszechniania w dowolnej warstwie aplikacji klient/serwer - na stacji klienta, serwerze aplikacji, serwerze bazy danych - oraz współpracę w klientami w sieci i klientami połączonymi okazjonalnie z aplikacją.

Firma - przygotowując narzędzia - nie zamierza wiązać się z jedną technologią komponentową. Zamierza wspierać zarówno komponenty COM i ActiveX (z Windows), jak i CORBA, zgodne ze specyfikacją Object Management Group i JavaBeans (zgodne ze specyfikacją Suna).

Sybase zachęca i aktywnie wspomaga tworzenia wielowarstwowych aplikacji klient/serwer, uruchamianych zarówno w tradycyjnym środowisku z PC - jako stacją klienta - z chudym klientem z przeglądarką Web w dowolnym środowisku operacyjnym, jak i ultrachudym klientem - komputerem sieciowym z wbudowaną przeglądarką Web lub maszyną wirtualną Java.

W tym celu Sybase rozszerza możliwości dystrybucji aplikacji na te warstwy we wszystkich swoich pakietach narzędziowych. Szczególnie widoczne to jest w dostępnym od kilku miesięcy pakiecie PowerBuilder 6.0, w którym podział aplikacji na warstwy sprowadzono do kliknięcia na przycisku w pasku narzędziowym. Nie ma już potrzeby pisania sporej ilości kodu, jak to miało miejsce w PB 5.0. Program samodzielnie tworzy odpowiednie biblioteki dla serwera aplikacji i ich deklaracje (proxy) dla klienckiej części aplikacji.

W warstwie pośredniej - serwera aplikacji, oprócz oferowanego dotychczas pakietu komponentowego serwera transakcji CTS Jaguar oraz możliwości współpracy z serwerem transakcji Microsoft Transaction Server (MTS), pojawiła się nowa opcja - maszyna wirtualna VM PowerBuildera (moduł wykonawczy, run-time), umożliwiająca uruchamianie komponentów PB na oddzielnym serwerze aplikacji, pracującym pod Windows NT lub Unixem (Solaris, HP UX, AIX).

W zakresie baz danych, po wprowadzeniu rodziny serwerów baz danych Adaptive Server, oferta Sybase obejmuje i największy system Sybase Adaptive Server Enterprise 11.5, przeznaczony do obsługi dużych baz i hurtowni danych, i specjalizowany serwer do obsługi aplikacji wspomagania decyzji Sybase Adaptive Server IQ, a także prosty serwer do obsługi grup roboczych i użytkowników w ruchu - Sybase Adaptive Server Anywhere.

Nowości pakietu Power-Builder 6.0

Bill Rabkin - "techniczny ewangelista" Sybase, prezentując możliwości pakietu PowerBuilder 6.0 - stwierdził, że zmiany właściwości funkcjonalnych przy przejściu z wersji 5 na 6 były większe niż przy pojawieniu się wersji 5.0, znacznie rozszerzającej możliwości PowerBuildera. PowerBuilder 6.0 to "produkt dla programisty", gdyż gros nowości ma na celu zwiększenie jego wydajności i sprawności w posługiwaniu się produktem, natomiast nie jest widocznych w postaci nowych pasków narzędziowych, opcji menu czy innych elementów marketingowych.

W pakiecie usprawniono możliwości tworzenia komponentów z niewidocznych obiektów (Non-Visual Objects) PowerBuildera. Obecnie PowerBuilder 6.0 zawiera dwa generatory komponentów (C++ i PB), używanych zarówno bezpośrednio w aplikacji, jak i w warstwie pośredniej serwera aplikacji. Pakiet można rozbudowywać przez dołączanie nowych generatorów komponentów. W beta testach są obecnie generatory obiektów COM i JavaBeans - ten ostatni tworzy nie tyle komponent w Javie, co raczej deklarację w Javie (proxy) komponentu PB, pozwalającą na korzystanie z niego w apletach i aplikacjach Javy. Firma opracowuje również generatory komponentów CORBA i ActiveX.


TOP 200