Przyszłość należy do software’u? – czyli handlowcy IT na rynku pracy

Marka znana jest klientom od lat, ale do tej pory głównie przez firmy dystrybuujące również rozwiązania konkurencyjne do sztandarowego produktu COMMVAULT® „Simpana®” oraz firmy partnerskie sprzedające rozwiązania konkurencyjnych producentów. Zatrudnianie w COMMVAULT® doświadczonych handlowców i osób wspierających sprzedaż mających wiedzę merytoryczną z zakresu technologii pokazuje dokładnie trend, który obecnie panuje na rynku. Firma planuje wzrost zatrudnienia na przestrzeni dwóch następnych lat. Wiele firm jest w stanie zapłacić wynagrodzenia na poziomie 15–16 tys. zł miesięcznie nowym pracownikom w zamian za ich doświadczenie, co jednoznacznie wpływa na sprzedaż i szybki wzrost organizacji nawet na nowym rynku.

Wróćmy jednak do pracodawców, którzy deklarowali zatrudnianie sprzedawców w obszarze infrastruktury. Czy spadek tego zatrudnienia świadczy o tym, że infrastruktura nie będzie już potrzebna w dobie cloud computingu? Jedynie 3% całej kwoty budżetu przeznaczonego na wydatki związane z IT w tym roku stanowią inwestycje dotyczące rozwiązań w chmurze, pozostały rozkład procentowy wydatków na rozwiązania hardware i software pokazuje tabela.

Wydaje się, że większość dużych instytucji zarówno państwowych, jak i prywatnych nie do końca ufa jeszcze chmurze. Jeśli serwer, który jest magazynem danych ważnych dla firmy, nie jest umiejscowiony w zasięgu wzroku osób z zarządu, to czy mogą czuć się bezpiecznie i ich dane również? To pytanie jest światełkiem w tunelu dla producentów infrastruktury, która zawsze będzie potrzebna. Co za tym idzie, specjaliści mający doświadczenie w sprzedaży tego typu rozwiązań będą mogli liczyć na oferty pracy równie atrakcyjne jak osoby sprzedające produkty software. Najbliższe kwartały powinny to pokazać. Możliwe, że błąd tkwi w tym, iż niewiele osób, w tym wielu potencjalnych odbiorców, dokładnie wie, jak działa cloud computing. Firmy powinny inwestować w szkolenia dotyczące produktów, które mają oferować ich handlowcy. Cloud oraz wirtualizacja to obecnie dwa trendy, w które warto zainwestować, planując swoją ścieżkę rozwoju.

Młode osoby, które dopiero zaczynają przygodę z rynkiem IT, powinny wnikliwie analizować obecną sytuację i pod tym kątem inwestować w siebie, szkolić się i rozwijać swoje doświadczenie. To od nich w dużej mierze zależy, jak będzie wyglądać rynek za kilka lub kilkanaście lat.

 Przyszłość należy do software’u? – czyli handlowcy IT na rynku pracy

*Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Badanie przeprowadzono na grupie niemal 17 tys. przedsiębiorstw z 52 kluczowych krajów pięciu kontynentów.

Autor jest liderem zespołu Antal IT Services. Od ponad pięciu lat zajmuje się rekrutacjami na średnie i wyższe szczeble IT. Specjalizuje się w rozwijaniu networkingu. Obecnie w firmie Antal International odpowiada za zespół IT Sales. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii i ich użyteczności w codziennym życiu.


TOP 200