Przez komputer i telefon

"Jeśli możesz wysłać pocztę elektroniczną, możesz zrobić wszystko" - to hasło promuje nową wersję GroupWise 5.0. Na rynku jest już polska wersja tego pakietu.

"Jeśli możesz wysłać pocztę elektroniczną, możesz zrobić wszystko" - to hasło promuje nową wersję GroupWise 5.0. Na rynku jest już polska wersja tego pakietu.

Pod koniec października br. pojawi się na rynku najnowsza wersja pakietu GroupWise w wersji 5.0 służącego do wymiany informacji, pracy grupowej, tworzenia harmonogramów oraz zarządzania dokumentami. Oficjalna premiera produktu odbyła się 11 września br. Nowy GroupWise wyposażony jest też w funkcję definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) i egzekwowania określonych działań użytkowników zgodnych z tymi procesami. Do tego celu służy prosty interfejs graficzny, a definiowanie procesów polega na wybieraniu odpowiednich ikon w specjalnym edytorze. Moduł ten dostarczany jest jednak oddzielnie. Novell planuje wypuszczenie go na rynek w grudniu br. Ceny nie są jeszcze znane.

Po raz pierwszy Novell zdecydował się na dostarczenie programistom zestawów interfejsów API (Application Programing Interface), umożliwiając im tworzenie i dodawanie własnych modułów realizujących określone zadania oraz integrację ich z GroupWise 5.0. Dostępne są m.in. Open Document Management API i GroupWise Object API.

W I kw. 1997 r. Novell doda do pakietu nowe narzędzia służące do udostępniania zainteresowanym osobom dokumentów poprzez sieci intranet i Internet. Dane, które będą mogły być udostępniane publicznie (np. ostatnie informacje prasowe lub informacje o produktach), a znajdą się w bibliotekach GroupWise'a danej firmy, po wyrażeniu prośby o ich udostępnienie będą automatycznie publikowane w Internecie.

Uniwersalna skrzynka pocztowa

Głównym hasłem promującym nową wersję systemu GroupWise jest:

"Jeśli możesz wysłać pocztę elektroniczną, możesz zrobić wszystko". Toteż nowy GroupWise wyposażono w uniwersalną skrzynkę pocztową (Universal Inbox), w której zgrupowano wszystkie informacje z jakimi użytkownik może mieć do czynienia. Są to więc: poczta elektroniczna, terminarz spotkań, wiadomości zostawione na automatycznej sekretarce, faksy lub też przesłane dokumenty. W każdej chwili użytkownik może sprawdzić, czy informacja wysłana dotarła do adresata i czy została przez niego przeczytana.

Interfejs GroupWise'a 5.0 jest podobny do Lotus Notes 4.0 i Microsoft Exchange, z hierarchicznym widokiem katalogów w lewej części okna, a ich zawartością po stronie prawej oraz oknem szybkiego podglądu poszczególnych dokumentów w części dolnej. W standardowym systemie katalogów znajdują się: Mailbox (tu gromadzone są wszystkie nadesłane listy), Sent Items (listy wysłane), Calendar (Kalendarz), Task List (Lista Zadań), Work in Progress (gdzie znajdują się nie dokończone dokumenty) oraz Trash (Kosz).

GroupWise nie dostarcza narzędzi do tworzenia dokumentów, a jedynie warstwę transportową. Każdy z użytkowników może w dalszym ciągu używać swojego ulubionego edytora tekstów, niezależnie czy będzie to Word, WordPerfect czy też jakakolwiek inna aplikacja. GroupWise zapewnia przekazywanie powstałych wcześniej informacji wśród współpracowników i innych zainteresowanych osób. Standardowo użytkownik systemu GroupWise może tworzyć i wysyłać cztery rodzaje komunikatów: pocztę elektroniczną, informację o spotkaniu, zadanie do zrealizowania oraz notatki, które można dołączyć do każdej przesyłanej informacji.

Nowy GroupWise umożliwia dostęp do uniwersalnej skrzynki pocztowej użytkownikom pracującym w sieci korporacyjnej, użytkownikom logującym się zdalnie, jak również osobom korzystającym z dowolnej przeglądarki WWW. Po połączeniu się z serwerem GroupWise i wprowadzeniu identyfikatora oraz hasła, użytkownik otrzymuje dostęp do prawie wszystkich funkcji pakietu.

Jedną z nowości jest także dostęp do skrzynki pocztowej za pomocą telefonu (opcja PhoneAccess), na razie tylko w wersji angielskiej. Opcja ta umożliwia odczytanie naszej poczty przez telefon. Przez telefon można zlecić także odpowiedź na list, przesłać go do innego adresata, potwierdzić lub odrzucić propozycję spotkania. Novell prowadzi rozmowy z kilkoma firmami zajmującymi się technologiami rozpoznawania ludzkiego głosu. Przedstawiciele firmy nie potrafili jednak podać konkretnego terminu powstania kolejnych wersji PhoneAccess, komunikujących się z użytkownikiem w innym języku niż angielski.

Integracja z siecią telefoniczną nie kończy się tylko na tej propozycji. W pakiecie GroupWise 5 Novell umieścił opcję Conversation Place. Moduł ten pozwala zarówno szybko wybierać numery telefonów naszych rozmówców (przez wpisanie ich nazwiska), jak również odbierać telefony. Ponadto w ten sam sposób możemy zorganizować wieloosobową konferencję przez telefon.


TOP 200