Przewidzieć przyszłość

Dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zmaganie się z coraz groźniejszą konkurencją wymuszają sięganie po specjalistyczne aplikacje do analiz finansowo-ekonomicznych.

Dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zmaganie się z coraz groźniejszą konkurencją wymuszają sięganie po specjalistyczne aplikacje do analiz finansowo-ekonomicznych.

Działalność gospodarcza nie jest już praktycznie możliwa bez dokładnej analizy bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawie w każdym większym przedsiębiorstwie przeprowadza się analizę danych finansowych, ocenia ryzyko przedsięwzięć, prowadzi popartą analizami politykę marketingową, kontroluje przepływy pieniędzy, określa wartość firmy (także obcej - np. na użytek banku). Analizy te są tym częściej przeprowadzane, im więcej danych finansowych towarzyszy działalności firmy.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się komputerowe systemy analiz ekonomicznych, jako narzędzia przydatne osobom zarządzającym firmą, które nie muszą legitymować się specjalistyczną wiedzą informatyczną. Pozwalają na ocenę, planowanie i prognozowanie rozwoju firmy i powodują, że zarządzanie całym przedsiębiorstwem można uzależnić od bieżących wyników ekonomicznych. Wpływa to na powstanie nowej jakości gospodarowania finansami i zdecydowanie poprawia wyniki w tak zarządzanych firmach.

Kartka i ołówek

Najprostszym poziomem analizy ekonomicznej mogą być odpowiednio zredagowane sprawozdania finansowe. Dzięki nim użytkownicy praktycznie na bieżąco analizują stan finansowy firmy, sprawdzają i weryfikują prognozy.

"Mimo że nie korzystam z żadnego programu komputerowego do analizy ekonomicznej, to jednak - aby utrzymać się na rynku - stosuję jej najprostsze narzędzia, np. często porównuję raporty sprzedaży z bieżącego i minionych miesięcy, staram się także szacować wydajność osobno pracowników i całej firmy, a także śledzę zmiany wydajności czasie" - mówi właściciel niewielkiej, kilkuosobowej firmy telemarketingowej, zajmującej się głównie pracami na zlecenie agencji reklamowych. "Oczywiście, analiza tak porównywanych zmian nie przybiera nigdy formy raportu czy opracowania. Jest raczej intensywnym procesem myślowym, który pomaga mi uzasadnić moje bieżące decyzje. Muszę jednak przyznać, że czasami korzystam z ołówka i nakreślam interesujące mnie zależności" - dodaje.

Arkusz kalkulacyjny

Dla większych przedsiębiorstw, w których systemy komputerowe są koniecznością, porównywanie sprawozdań, redagowanych nawet z zastosowaniem komputerowych edytorów, nie zawsze wystarcza. Przy podejmowaniu ważnych decyzji na podstawie ogromnej liczby danych trzeba je najpierw zagregować, a następnie najważniejsze zależności wyświetlać na ekranie komputerów w formie wykresów, diagramów czy prezentacji graficznych. Nieocenionym narzędziem dla dyrektora ds. ekonomicznych czy głównego księgowego jest komputerowy arkusz kalkulacyjny, w którym dzięki algorytmom zapisanym jako makrowyrażenia można z szeregów danych utworzyć zagregowaną wartość ekonomiczną, a następnie szereg danych wyświetlić w formie wykresu graficznego.

Jako narzędzia uniwersalne, arkusze kalkulacyjne mają elastyczność wystarczającą do większości analityczno-planistycznych potrzeb typowego przedsiębiorstwa. Pozwalają na opracowanie doskonałego budżetu, stworzenie każdego raportu, czytelną ilustrację graficzną - pod warunkiem że w arkuszu znajdą się specjalnie przygotowane dane o niewielkiej objętości.

Nie ma jednak rozwiązań idealnych. Konstruowanie budżetu firmy pochłania dużo czasu, a analitycy finansowi, wtedy kiedy są najbardziej potrzebni do bieżącej oceny działalności przedsiębiorstwa, opracowywania nowych strategii czy też przewidywania koniunktury, są pochłonięci żmudnym formułowaniem skomplikowanych makrowyrażeń do obsługi wielu arkuszy. Ponadto dane finansowe, które powinny podlegać szczególnej ochronie, są często bez zabezpieczeń dostępne wielu pracownikom. Wprawdzie pojedynczy arkusz może być stworzony bardzo szybko i następnie - już jako szablon - równie szybko powielony, np. dla wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa, to napisanie odpowiednich makrowyrażeń, prawidłowo agregujących dane ze wszystkich arkuszy do wglądu dla centrum zarządzającego, nie jest czynnością tak łatwą i szybką.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200