Przesyłka sama dotrze do celu

Dzięki wykorzystaniu ogólnie dostępnych technologii IT koncepcja inteligentnej przesyłki już niebawem może doczekać się praktycznej realizacji.

Najważniejsze technologie

- FIPA - Foundation for Intelligent Physical Agents

- EPCIS - EPC Information Services

- SOA - Service Oriented Architecture

- RFID - Radio Frequency Identification

- ZigBee

- Bluetooth

- #Java

Wyobraźmy sobie, że nadana przesyłka wie, dokąd i kiedy ma trafić oraz że operator logistyczny jest w stanie na bieżąco informować nas o lokalizacji palety i warunkach, w jakich jest przewożona. Takie, w dużym uproszczeniu, są założenia koncepcji inteligentnej przesyłki. Zakłada ona m.in. możliwość przesunięcia decyzyjności w obsłudze transportu z klasycznego, scentralizowanego modelu, w kierunku zdecentralizowanego systemu z "upodmiotowioną" przesyłką.

Praktyczną realizacją tej idei jest finansowany przez UE i realizowany przez 22 podmioty z 9 krajów projekt EURIDICE. Polskę reprezentuje lokalne Centrum Kompetencyjne Rozwiązań Innowacyjnych Oracle. Do jego zadań zaliczane jest m.in. opracowanie koncepcji platformy informacyjnej projektowanego systemu oraz integracja poszczególnych elementów infrastruktury w architekturze SOA. Głównym koordynatorem prac jest włoska firma Insiel.

Logistyka na nowo

Na infrastrukturę inteligentnej sieci transportowej, Intelligent Cargo Network, składają się urządzenia montowane w kontenerach, na paletach oraz mechanizmy komunikacyjne oparte na sieci Internet i kanałach komunikacyjnych krótkiego zasięgu opartych na technologii ZigBee.

W praktyce projekt EURIDICE ma na celu podniesienie stopnia wykorzystania środków transportu oraz umożliwienie optymalizacji procesów logistycznych. Analizy europejskiego transportu drogowego pokazują, że w niektórych krajach średni stopień wykorzystania przestrzeni ładunkowych oscyluje w granicach 70 proc. Oznacza to, że przy odpowiednich rozwiązaniach koszty transportu mogłyby być niższe. Dzięki optymalizacji procesów logistycznych możliwe byłoby również zmniejszenie liczby ciężarówek jeżdżących pod drogach i ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalne.

Nadrzędnym celem projektu jest jednak stworzenie kompletnej, darmowej i opartej na otwartych standardach, rozproszonej platformy umożliwiającej realizację tych założeń wraz z potrzebnymi modelami procesów biznesowych. Kompletna infrastruktura pozwoli, z jednej strony, na dokładniejszą lokalizację przesyłek i monitorowanie warunków, w jakich są przewożone, z drugiej zaś - umożliwi zautomatyzowanie procesów załadunku i przeładunku. "Można powiedzieć, że przesyłkę <<interesuje>> tylko to, żeby z punktu A dostać się do punktu B w wyznaczonym czasie i określonych warunkach. Cała infrastruktura ma być zorientowana na optymalizację tych dwóch parametrów" - mówi Ryszard Styczyński, kierownik techniczny w Oracle Warsaw Center of Excellence.

Wspólnota kontenera

Projekt zakłada, że na poziomie palety rozmieszczone zostaną układy umożliwiające komunikację z metkami RFID umieszczonymi na przesyłkach i kontenerze, a także podstawowe czujniki. Ich rodzaj będzie uzależniony od czynników ekonomicznych i zapotrzebowania na energię elektryczną. Ze względów ekonomicznych nie wszystkie palety wyposażone będą we wszystkie czujniki, dostęp do potrzebnych informacji będzie odbywał się na zasadzie kolektywnej współpracy.


TOP 200