Przełącznik 3Com S7906E

Wydajność Layer 3 (routing) unicast

Test sprawdzał wydajność przełącznika podczas routingu pakietów z wykorzystaniem protokołu OSFP. Wyniki pokazują, że w tym trybie pracuje on również bardzo wydajnie, obsługując pakiety z maks. szybkością przewidzianą dla danego typu połączenia (w tym przypadku gigabitowego), niezależnie od tego, jaką długość mają ramki.

Przeciętne opóźnienia przy obsłudze ruchu Layer 3 unicast są od dwóch do siedmiu razy większe (w zależności od długości ramek), niż przy obsłudze ruchu Layer 2 unicast. Świadczy to o tym, że bufory na dane zastosowane w tym przełączniku powinny mieć nieco większą pojemność. Jednak wyniki uzyskane przez urządzenie w tej kategorii (przepustowość i opóźnienia) są zadowalające, i stąd tak wysoka ocena - 5 punktów.

Ruch multicast

Test sprawdzał, ile grup multicast może obsługiwać przełącznik. Parametr ten jest szczególnie ważny przy obsłudze ruchu wideo, gdyż obrazy wideo można wtedy dostarczać jednocześnie wielu setkom czy tysiącom użytkowników.

Przeprowadzając wcześniej testy Layer 3 multicast przełączników Cisco (Catalyst 6509 i Nexus 7010), konfigurowano zawsze 10 tys. ścieżek mroute (200 grup, każda obsługująca 50 docelowych użytkowników). Switch 3Com może jednak obsługiwać maks. tylko 4096 ścieżek mroute (stąd nieco niższa ocena urządzenia w tej kategorii). Jednak 3Com twierdzi, że dla większości średnich czy nawet dużych firm - jest to zupełnie wystarczająca liczba.

Testy pokazały, że tak jak przy obsłudze ruchu Layer 2 unicast i Layer 3 unicast, także podczas tego testu przełącznik nie gubi ramek. Średnie i maks. opóźnienia były co prawda większe niż w przypadku testów unicast, ale nie odbiegały jednocześnie od wyników uzyskanych przy testowaniu innych przełączników tej samej klasy. Ważne jest też to, że wielkość opóźnień jest na tyle mała, iż nie powodują one zmniejszenia wydajności aplikacji sieciowych.

Energooszczędność

Testy potwierdzają, że przełącznik jest wyjątkowo energooszczędny, zdobywając w tej kategorii najwyższą notę (5). Pobór mocy mierzono w trzech sytuacjach:

- gdy przełącznik nie pracuje (jednak w konfiguracji z kablami podłączonymi do wszystkich 288 gigabitowych portów SFP);

- gdy urządzenie obsługuje z maks. szybkością wszystkie porty (tak jak w testach OSPF);

- gdy w obsługiwanych przez przełącznik pakietach pole IP Options było zaznaczone (zmuszając w ten sposób przełącznik do wysyłania pakietów do modułu zarządzającego całym urządzeniem).

Pozostając w stanie spoczynku, przełącznik pobiera 927 W mocy. Obsługując wszystkie porty, zużywa o 25% mocy więcej (1159 W). Po zaznaczeniu w pakietach pola IP Options, pobór mocy nieznacznie spada (do 1101 W). To bardzo dobre wyniki, biorąc pod uwagę fakt, że przełączniki podobnej klasy innych firm potrzebują 3 tys. W i więcej mocy.

Zarządzanie i łatwość obsługi

Dla wielu administratorów łatwość zarządzania przełącznikiem jest równie ważnym parametrem jak jego wydajność. 3Com nie stosuje interfejsu CLI (tak jak to robi Cisco w swoim oprogramowaniu IOS), ale udostępnia stosunkowo prosty w obsłudze, firmowy interfejs. Jest on łatwy do opanowania i oferuje czułą na kontekst pomoc, wyjaśniającą dokładnie składnię każdego polecenia.

W zakresie metod zarządzania, domyślnie włączone są dwie opcje: HTTP i Secure-HTTP. Każda z nich wymaga od użytkownika wcześniejszego zdefiniowania własnej nazwy i hasła. Wszystkie inne metody zarządzania (SSH, Telnet i SNMP) muszą być aktywowane przez użytkownika.

Podsumowanie

Przełącznik 3Com nie oferuje co prawda wszystkich zaawansowanych opcji zarządzania i obsługi pakietów, które są dostępne w przełącznikach najwyższej klasy produkowanych przez Cisco, Extreme czy Juniper, ale pracuje wydajnie i charakteryzuje się wyjątkowo niskim poborem mocy. Biorąc pod uwag fakt, że 3Com nie specjalizował się w ostatnich latach w produkcji sprzętu sieciowego klasy enterprise, przełącznik 3Com S7906E należy uznać za udane rozwiązanie i godne polecenia, które nie zawiedzie.


TOP 200