Programowanie w siedmiu językach

W zastosowaniach korporacyjnych coraz częściej do łask wracają języki niemal już zapomniane. Przypominamy siedem tych, które warto poznać lub sobie przypomnieć.

Z punktu widzenia programistów rynek oprogramowania biznesowego zdominowało kilka języków programowania. Kod źródłowy systemów biznesowych najczęściej tworzony jest w jednej z nowszych odmian języka C, Java lub PHP. Okazuje się jednak, że nie brakuje tu miejsca także dla innych technologii. Poniżej siedem najbardziej popularnych w biznesie.

1. Python

Stworzony 20 lat temu język jest dziś popularny m.in. dzięki dużemu powodzeniu zestawu oprogramowania LAMP (Linux, Apache, MySQL i Python właśnie). Popularności temu językowi dodał też rozwój środowiska Google AppEngine. Python był bowiem pierwszym językiem obsługiwanym przez platformę programistyczno-hostingową Google. Zdaniem wielu osób, w ten sposób firma ta doceniła m.in. wysoką elastyczność języka Python. Obecnie język ten znajduje zastosowanie m.in. w tworzeniu aplikacji internetowych, oprogramowania użytkowego, aplikacji dla urządzeń przenośnych, a nawet w pracach badawczo-naukowych. Możliwości języka w zakresie przetwarzania danych naukowych dodatkowo rozszerzają m.in. biblioteki rozwijane na zasadach open source. Najpopularniejsze z nich to NumPy i SciPy. Z języka Python chętnie korzystają również wysoce specjalizowane firmy, m.in. z przemysłu farmaceutycznego, i instytucje finansowe. Aplikacje napisane w języku Python zaczynają dominować na Wall Street. Objawem rosnącej popularności tego języka są też kolejne odsłony narzędzi programistycznych i serwerów aplikacyjnych, takich jak Django i Zope. Jego możliwości zdają się sprzyjać zastosowaniom w zakresie oprogramowania dedykowanego dla modelu cloud computing.

2. Ruby

Język Ruby czy raczej jego kombinacja ze środowiskiem narzędziowym Rails jest chętnie wykorzystywany przez programistów na etapie prototypowania aplikacji. Zdaniem ekspertów, źródłem sukcesów języka Ruby jest możliwość łatwego zastosowania paradygmatu Convention Over Configuration, który bazując na wykorzystaniu standardowych metod pozwala na istotne uproszczenie procesu kodowania złożonych procedur. Dzięki relatywnie prostej składni, natywnej obsłudze wyjątków, funkcjach dynamicznego typowania danych oraz ogromnej elastyczności Ruby, zwłaszcza w parze ze środowiskiem Rails, jest uznawany za wzorowe narzędzie do prototypowania. Liczący 15 lat język umożliwia m.in. strukturalne, obiektowe i funkcyjne. Ruby w połączeniu z platformą Rails samodzielnie obsługuje m.in. formatowanie tabel bazodanowych. Jego możliwości sprzyjają również eksperymentowaniu i tworzeniu innowacyjnych aplikacji Web 2.0. To właśnie w tym języku zostały napisane aplikacje oferowane przez amerykańską firmę 37signals, która zasłynęła m.in. z systemu Basecamp - obsługiwanego przez przeglądarkę oprogramowania wspierającego prowadzenie działalności w reżimie projektowym.

3. Matlab

Matlab to język opracowany z myślą o tworzeniu aplikacji matematycznych dla środowiska obliczeń naukowych o tej samej nazwie. Stworzony ćwierć wieku temu pakiet Matlab był przeznaczony przede wszystkim do rozwiązywania równań liniowych. Przeznaczone dla matematyków narzędzie - język programistyczny - a także środowisko Matlab znalazły zastosowanie w biznesie w efekcie rosnącego wolumenu informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwach. Dziś możliwości środowiska Matlab wykorzystują m.in. firmy: Capgemini, Boeing, Ford, General Motors i Phillips. Język programowania Matlab bazuje na składni języka C. Względem niego zawiera jednak wiele usprawnień, ułatwia pisanie aplikacji realizujących skomplikowane obliczenia. Eksperci są zdania, że wykorzystanie tego typu narzędzi będzie nadal rosło wskutek postępujących trendów związanych z analizowaniem i prognozowaniem zachowań konsumentów.


TOP 200