Programowanie w siedmiu językach

4. R

Innym językiem coraz częściej znajdującym zastosowanie przy przetwarzaniu danych statystycznych jest rozwijany na licencji GNU język R. Podobnie jak w przypadku Matlaba pod tą nazwą kryje się zarówno sam język programowania, jak i dedykowane mu środowisko obliczeniowe wraz z narzędziami do wizualizacji przetworzonych danych. Język R oraz jego komercyjna wersja S-Plus znajdują szerokie zastosowanie m.in. w analizie danych metorologicznych oraz ocenie ryzyka.

5. JavaScript

Można uznać, że ze względu na obecność licznych skryptów JavaScript stosowanych na stronach internetowych jest to język najpopularniejszy na świecie. Jednak poza nielicznymi wyjątkami w zastosowaniach biznesowych trudno znaleźć jego implementacje. Warto wspomnieć, że pierwotne plany Netscape zakładały, że JavaScript stanie się powszechnym językiem programistycznym m.in. w zastosowaniach serwerowych. Większość projektów nigdy jednak nie dotrwała do wersji finalnej. Paradoksalnie JavaScript zyskuje na popularności jako język pozwalający na tworzenie subaplikacji - wszędzie tam, gdzie twórcy rozbudowanych aplikacji chcą w relatywnie prosty sposób i w niewielkim zakresie rozszerzyć funkcje oprogramowania.

6. Erlang

Język ten dobrze sprawdza się w dobie procesorów wielordzeniowych i rozproszonych środowisk aplikacyjnych. Opublikowany na licencji open source język Erlang opiera się na połączeniu zasad tradycyjnego programowania funkcyjnego z metodami programowania współbieżnego. Składnia i zasady programowania w tym języku wymuszają tworzenie wielowątkowych aplikacji operujących na współdzielonych danych. To z kolei sprzyja wykorzystaniu jego możliwości w sytuacjach wymagających jednoczesnej i wydajnej zarazem obsługi wielu zapytań. Erlang znajduje dziś zastosowanie m.in. w pracach programistycznych związanych z rozwojem serwerów bazodanowych i aplikacyjnych. Jedną z bardziej znanych jego implementacji jest nierelacyjny silnik baz danych CouchDB. Eksperci są zdania, że tego typu implementacji będzie przybywać głównie za sprawą tworzenia coraz bardziej rozległych i rozproszonych korporacyjnych środowisk informatycznych.

7. Cobol

Język Cobol liczy sobie już ponad pół wieku. Z analiz przeprowadzonych na rynku amerykańskim wynika, że wiele firm wykorzystujących systemy napisane w języku Cobol nie zamierza z nich rezygnować. W dużej mierze mowa tu o rozwiązaniach wspierających operacje finansowe, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz wyspecjalizowanych systemach dedykowanych m.in. dla służby zdrowia. Coraz więcej firm staje jednak przed koniecznością dostosowania działających od lat systemów do obecnych realiów lub ich zintegrowania z oprogramowaniem opartym na nowszych technologiach. Nie brakuje więc ofert pracy dla programistów ze znajomością tego, skądinąd leciwego już, języka.

Opracowanie na podstawie tekstu 7 programming languages on the rise autorstwa Petera Waynera z amerykańskiego wydania InfoWorld.


TOP 200