Pracy w Niemczech nie przybywa

Według niemieckiego Federalnego Biura Statystycznego, liczba osób pracujących w Niemczech w marcu br. zmalała w porównaniu z ub. rokiem o 151 tys. Jednocześnie, choć od lutego br. przybyło 135 tys. miejsc pracy, to po odliczeniu czynników sezonowych, statystycy obserwują od początku roku coraz większe ubytki "netto" liczby miejsc pracy.

Ubytek miejsc pracy nie jest duży, wyniósł w około 0,4% (rok wcześniej ten ubytek sięgał 1,5%). W marcu br. w Niemczech było 37,8 mln miejsc pracy. Ale marcowy ubytek był większy niż zaobserwowany w lutym br., kiedy ubyło 0,3% miejsc pracy, czyli 131 tys.

Liczba miejsc pracy w marcu w porównaniu z lutym br. wzrosła o 135 tys., czyli o 0,4%. Ten wzrost przypisywany jest obecnej trwającej od wiosny poprawie w niemieckiej gospodarce. Jednocześnie, jak zaobserwowali statystycy, sezonowy wzrost liczby miejsc pracy w marcu był mniejszy niż to obserwowano w 2003 roku (na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba zatrudnionych wzrastała od lutego do marca średnio o ponad 160 tys. osób).

Zobacz również:

  • Satysfakcja pracowników spada mimo podwyżek

Po zastosowaniu kalibracji odrzucającej efekt sezonowej zwyżki, dane "netto" na temat zatrudnienia wskazują spadek od lutego do marca o 33 tys. miejsc pracy. W lutym ten liczony miesiąc do miesiąca spadek wyniósł 22 tys., a w styczniu – 18 tys.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200