Pracy szukaj w Internecie

Dwóch na trzech menedżerów i specjalistów z branż takich jak IT, bankowość czy marketing uważa Internet za podstawowy sposób poszukiwania nowej pracy. Osoby z takimi umiejętnościami dużo częściej też korzystają z usług doradztwa personalnego niż z ofert urzędu pracy podczas wyboru zatrudnienia. Dane te to wynik badań przeprowadzonych na zlecenie firmy konsultingowo - rekrutacyjnej Reed.

Jak pokazuje raport, kolejnym po Internecie najczęściej wybieranym przez menedżerów i specjalistów kanałem do poszukiwania pracy są sieci znajomych (52%). Za przeglądaniem ogłoszeń w gazetach i korzystaniem z usług firm doradztwa personalnego opowiada się ok. 40% badanych.

Jeżeli chodzi o efektywność sposobów znajdowania pracy, to i tu na pierwszym miejscu ankietowani wymieniają Internet. Ponad jedna trzecia menedżerów i specjalistów uznaje Internet oraz sieć znajomych za najefektywniejsze sposoby poszukiwania pracy (ok. 35%). Usługi doradców personalnych w kolejności plasują są na trzecim miejscu (10%).

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Gdy dwa monitory to za mało - stanowisko pracy dla sektora IT
  • Zainteresowania czy moda – jak planować karierę w IT?

Badania Reed podają również pewne charakterystyczne cechy osób pozytywnie odnoszących się do internetowych kanałów poszukiwania pracy. Najlepiej odnoszą się do nich badani z krótkim stażem zatrudnienia (do 4 lat), pracownicy dużych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 500 osób oraz osoby do 30 roku życia.

Jeżeli zaś chodzi o firmy rekrutacyjne, postrzegane są one jako efektywny sposób poszukiwania pracy najczęściej przez pracowników posiadających 4-6 letni staż oraz dobrze zarabiających, powyżej 6000 złotych brutto (16 proc.).

"Rola Internetu na rynku pracy jest nie do przecenienia. Dlatego także firmy rekrutacyjne tworzą zaawansowane serwisy internetowe, które umożliwiają komunikację kandydatom i pracodawcom" - mówi Karolina Adamiec, Country Manager Reed w Polsce. "Trzeba jednak pamiętać, że rekrutacja przez Internet wymaga coraz bardziej kreatywnego podejścia, bo tylko atrakcyjne, różnorodne formy ogłoszeń i niestandardowe kanały komunikacji skutecznie przyciągają uwagę".

Badanie ilościowe przeprowadzone zostały metodą CATI (telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo) przez TNS OBOP. Zrealizowano 600 wywiadów z pracownikami specjalizującymi się w następujących sektorach: IT i inżyniera, finanse i bankowość, sprzedaż i marketing.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected].com

TOP 200