Pozostało tylko 5% wolnych adresów IP

Analitycy od dawna biją na alarm, wskazując na wyczerpywanie się puli adresów IPv4. Chociaż kolejne firmy deklarują wsparcie dla nowej wersji protokołu, proces wdrażania IPv6 nadal jest powolny.

Ostrożne szacunki wskazują, że na świecie może być już 10 mld urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, przy czym ogólna pula IPv4 (około 4 mld) wydaje się o wiele za mała, by obsłużyć wszystkie z nich. Agencja Number Resource Organisation (NRO) ogłosiła, że do dyspozycji zostało mniej niż 5% adresów IPv4 - czyli pula topnieje w oczach, gdyż w styczniu wolnych było 10% adresów. Rejestr APNIC odpowiedzialny za obszar Azji i Pacyfiku otrzymał niedawno dwa bloki IPv4, od stycznia lokalnym RIR przydzielono ponad 200 mln adresów.

Informatycy, którzy pracowali nad protokołem IP w latach 70. XX wieku, nie przewidzieli, z jak wielką ilością urządzeń potrzebujących adresu IP będziemy mieli do czynienia już pod koniec stulecia. Odpowiedzią miał być protokół IPv6, który wykorzystuje adres o długości 128 bitów, co praktycznie oznacza obsługę nieograniczonej liczby urządzeń (2 do potęgi 128) i wprowadza wiele usprawnień w samym protokole. Pozwoli to na utrzymanie dalszej, bardzo wysokiej dynamiki rozwoju Internetu.

Jeszcze w bieżącym roku pięć rejestrów RIR powinno zaalokować ponad 2000 bloków IPv6, notując przy tym wzrost o 70% w stosunku do roku ubiegłego. Dla porównania alokacja IPv4 powinna wzrosnąć zaledwie o 8%. Statystyka ta udowadnia, że nie ma obecnie żadnego wyścigu firm po stare adresy i następuje coraz szybsze przygotowanie do przejścia na IPv6. Dzięki alokacji przez lokalne rejestry każdy z regionów świata uzyskuje równy dostęp do adresów, zarówno starego, jak i nowego protokołu. IANA przyznaje adresy w blokach, które odpowiadają 1/256 całej dostępnej przestrzeni adresowej IPv4 (każdy z tych bloków nazywa się często "/8"), obecnie dostępne jest tylko 12 takich bloków. Ostatnie 5 bloków będzie rozdystrybuowanych po równo do pięciu rejestrów RIR, pozostawiając zaledwie siedem bloków poza normalną dystrybucją. Uwzględniając prędkość dotychczasowego wyczerpywania się bloków adresowych, ostatnie zasoby adresowe starego protokołu powinny być przyznane na początku przyszłego roku, a to oznacza konieczność szybszego wdrażania IPv6. Wielu specjalistów jest zdania, że masowe wdrażanie IPv6 będzie odbywać się chaotycznie, co spowoduje wzrost kosztów i zmniejszenie stabilności i bezpieczeństwa sieci.

IPv6 ma pod górkę

Wprowadzenie IPv6 nie jest jednak rzeczą prostą. Nowy protokół wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i mechanizmów przydzielania adresów, niezbędna jest także obsługa IPv6 przez wszystkie urządzenia końcowe. O ile najważniejsze systemy operacyjne stosowane w komputerach obsługują wreszcie IPv6 (Windows, Linux, MacOS X), mogą wystąpić problemy ze starszymi routerami, które wspierają jedynie IPv4.


TOP 200