Powstanie ABG Integracja

W ciągu miesiąca mają zakończyć się rozmowy między kierownictwem ABG i Asseco Poland, co do scenariusza powstania w Grupie spółki integracyjnej.

Nowa spółka prowadziłaby projekty integracyjne i infrastrukturalne na potrzeby całej Grupy Asseco Poland. W jej skład weszłyby Asseco Systems i OptiX, a także części związane z integracją, wydzielone z ABG i byłego Prokom Software. Miałoby to uporządkować działalność w Grupie. Powstanie nowego podmiotu może nastąpić do końca trzeciego kwartału, być może jeszcze w sierpniu br. Kierowałby nim prawdopodobnie Andrzej Jaskulski, obecny prezes Asseco Systems.

Wyraźne podziały kompetencji

ABG łączy się z Asseco

Fuzja obu spółek miałaby nastąpić do 1 października 2008 r., a nowa spółka ma być notowana na GPW do końca października. Zgodnie z porozumieniem, połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco w zamian za akcje, które Asseco wyemituje dla akcjonariuszy ABG.

Przypomnijmy, ABG i Asseco udzieliły sobie wyłączności na prowadzenie rozmów do 30 maja 2008 r. "Przeprowadzone wstępne szacunki wskazują na istotnie wyższą wartość ekonomiczną tego rozwiązania dla akcjonariuszy ABG i Asseco od rozwiązania dotychczas rozważanego przez Asseco" - napisano w komunikacie ABG. Asseco Poland decydując się na propozycję ABG, zrezygnowało z planowanego wniesienia w formie aportu, posiadanego 100% udziału w Asseco Systems do Grupy Asseco Business Solutions, w zamian za emisję akcji na rzecz Asseco przez Asseco BS. Wcześniej ABG podjęła decyzję o rezygnacji z wchłonięcia firmy OptiX.

Andrzej Jaskulski, potencjalny szef nowej spółki integracyjnej Grupy Asseco, której szacunkowe przychody wyniosłyby ok. 550-600 mln zł.

Dariusz Brzeski, prezes zarządu ABG, który wyszedł z propozycją utworzenia spółki integracyjnej, chciałby powrotu do dawnego profilu swojej spółki, związanego wyłącznie z produkcją oprogramowania. Tymczasem, wraz ze spółkami Ster-Projekt i Spin - ABG przejęło część ich działalności nie związanej z tą właśnie sferą. To także dalsza część porządkowania nowej Grupy Asseco Poland, powstałej 1 kwietnia br. po połączeniu Grup Asseco Poland i Prokom Software, do której należał ABG. Jak zapewnia Adam Góral, prezes zarządu nowego Asseco Poland, do czerwca powinna zakończyć się fuzja, w tym procesy restrukturyzacyjne. "Styków ze starymi strukturami Prokomu pozostało już niewiele, zaledwie przesunięcia części środków trwałych" - mówi. "Teraz pozostaje ułożenie współpracy z ABG. Największą słabością Grupy są rozproszone zespoły integracyjne, często konkurujące o te same kontrakty, zapisujące te same projekty w prognozach budżetowych" - dodaje.

Połączenie ich miałoby doprowadzić do powstania największej spółki integracyjnej w Polsce, a także przynieść oszczędności związane z konsolidacją działań. Dlatego tak chętnie Adam Góral odpowiedział na propozycję Dariusza Brzeskiego, który z kolei chce się włączyć w budowę grupy międzynarodowej, koordynowanej przez Asseco.


TOP 200