Porozumienie w Polkomtelu

Członkowie rady nadzorczej firmy doszli do porozumienia w sprawie powołania nowego zarządu spółki. Funkcję prezesa powierzono Jarosławowi Pachowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi TVP SA. Rada przyjęła ponadto decyzję, iż Polkomtel nie będzie uczestniczył w budowie grupy telekomunikacyjnej, skupiającej niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej.

Członkowie rady nadzorczej Polkomtel SA doszli do porozumienia w sprawie powołania nowego zarządu spółki. Podczas wznowionych dzisiaj obrad rada postanowiła ostatecznie odwołać z funkcji prezesa Marka Mroczkowskiego oraz trzech innych członków zarządu: Wojciecha Pytla, Władysława Wilkansa i Krzysztofa Żmijewskiego.

Stanowisko prezesa Polkomtel SA powierzono Jarosławowi Pachowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi TVP SA. Funkcję wiceprezesów będą sprawować Mirosław Bielicki (dotychczasowy dyrektor ds. operacyjnych i infrastruktury IT) oraz John Treuge (dyrektor ds. technicznych). Ponadto w skład zarządu firmy weszli: Robert Krawczyk, Lars Andersen i Jesper Helmuth Larsen.

Zobacz również:

„Zadaniem nowego kierownictwa firmy będzie dalsze umocnienie pozycji rynkowej Plus GSM w sposób zgodny z oczekiwaniami i interesami wszystkich akcjonariuszy” – głosi oficjalny komunikat spółki.

Rada podjęła decyzję, iż Polkomtel nie będzie uczestniczył w budowie grupy telekomunikacyjnej, skupiającej niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej. Opcję taką popierali członkowie rady reprezentujący polskich udziałowców spółki - KGHM, Orlen i PSE.


TOP 200