Ponad połowa polskich internautów korzysta z mobilnego internetu

Plasujemy się w światowej czołówce. Różnią nas jednak przyczyny i sposób korzystania z sieci.

Najważniejszy wynik tegorocznego badania to dynamiczny wzrost popularności mobilnego internetu w Polsce. W 2011 korzystało z niego 55% polskich internautów. Grupa ta urosła bardzo szybko, ponieważ w 2009 roku odsetek sięgał 20%, a w 2006 - 10%. Wówczas przeprowadzono dwie poprzednie edycje badania. Zatem mamy dziś ponad 10 mln osób, które korzystają z mobilnego internetu. Podobne badanie Ericsson prowadzi w 40 innych krajach. Udział rzędu 55% to więcej niż w USA (31%), Wielkiej Brytanii (43%), Niemczech (43%), Szwecji (42%). Więcej mobilnych internautów mają Włochy (56%). Na pierwszy rzut oka plasujemy się w światowej czołówce. Okazuje się jednak, że w najbardziej rozwiniętych krajach do mobilnego internetu najczęściej wykorzystywany jest telefon lub , podczas gdy w Polsce najczęściej używamy . W tegorocznej edycji komputer przenośny wskazało 79% ankietowanych (57% w poprzednim badaniu). Wyniki te w połączeniu z malejącym odsetkiem korzystających z komputerów stacjonarnych - tylko 20% (35% w poprzednim badaniu) mogą ilustrować obserwowany na całym świecie trend wymiany komputerów na modele mobilne. Oczywiście, dotyczy to wskazań komputerów stacjonarnych z mobilnym dostępem. Co więcej, w najnowszej edycji badania po raz pierwszy pojawiają się netbooki (18%) oraz tablety (7%). Wspomniany dostęp przez telefon komórkowy czy smartfon deklarowało 58% ankietowanych (wcześniej 25%). Ta kategoria w innych krajach charakteryzuje się dużo wyższym udziałem. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii sięga on 73% (laptop - 41%, stacjonarny - 6%, a w USA - 67% (laptop - 42%, stacjonarny - 14%).

Mobilny, ale stacjonarny

Co jednak znamienne, aż 74% Polaków używa mobilnego internetu w domu - nie ruszając się zza biurka; 71% wskazało odpowiedź "w domu i/lub ogrodzie" - odpowiadając na pytanie o zwyczaje korzystania z mobilnego internetu. Na trzecim miejscu pojawia się odpowiedź w pracy/szkole (64%). Następne wskazania dotyczą sytuacji poza domem i obejmują środki transportu, kawiarnie, hotele itp. Wskazywane przyczyny wyboru mobilnego internetu w deklaracjach nie odbiegają od zwyczajowych powodów. Ankietowani najczęściej wymieniali potrzebę mobilności poza domem (67%). Drugi najczęstszy powód to w ogóle dostęp do internetu, na który wskazało 50% badanych, a trzeci - mobilność w domu (34% odpowiedzi). Jedną z przyczyn popularności mobilnej sieci może być brak wystarczającego pokrycia internetem stacjonarnym i konkurencyjnymi cenami mobilnego internetu od operatorów komórkowych, co potwierdza fakt, że 86% badanych deklaruje, iż czynnikiem najistotniejszym przy zakupie mobilnego dostępu jest jego zasięg, a ceną kieruje się 81% badanych. Inne istotne dla dostawców mobilnego internetu czynniki, którymi kierują się klienci, to nieograniczone użytkowanie (84%), szybkość pobierania (80%), typ planu cenowego (74%), bezpłatne urządzenie na okres umowy (65%), marka operatora (34%).


TOP 200