Polska chmura za miliard złotych

Wartość rynku usług cloud w Polsce przekroczyła poziom miliarda złotych - wynika z danych zebranych w raporcie Computerworld TOP200 Edycja 2019. Segment usług chmurowych z roku na rok konsekwentnie zwiększa udział w rynku usług IT i rynku informatycznym w ogóle, chociaż do światowej czołówki jeszcze nam daleko.

Wartość rynku usług cloud wzrasta od kilku lat, z wyjątkiem roku 2016, gdy w branży IT nastąpiło tąpnięcie przychodów – skurczenie się segmentu chmurowego było wówczas odzwierciedleniem ogólnych spadków. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę bieżące ogólnorynkowe tendencje, było tylko kwestią czasu, gdy wartość rynku cloud przekroczy „magiczny” poziom 1 mld zł.

Tak też się stało w ubiegłym roku. Jak wynika z danych zebranych do tegorocznego raportu Computerworld TOP200, przychody działających w Polsce przedsiębiorstw ze świadczenia usług chmury publicznej wyniosły w tym okresie ponad 1065 mln zł.

Zobacz również:

To znaczący, bo aż 23-proc. wzrost, w porównaniu z rezultatem branży odnotowanym w ubiegłorocznym zestawieniu: rynek usług cloud w 2017 r. był wart ok. 200 mln zł mniej (860 mln zł).

Polska chmura za miliard złotych

"Poza rosnącym zainteresowaniem usługami chmurowymi w różnych segmentach rynku, również publicznym, rozwijają się różne podejścia do strategii ich wdrażania. Firmy korzystają już nie tylko z chmur publicznych różnych dostawców, ale łączą je z rozwiązaniami opartymi o chmurę prywatną tworząc unikalne rozwiązania hybrydowe" - zauważa Marcin Lebiecki z Asseco Data Systems.

Tak duże skokowe tempo wzrostu polskiej chmury pokrywa się z prognozami analityków: firma doradcza IDC przewidywała tę samą dynamikę wzrostu jeszcze w ubiegłym roku, z kolei Eurostat zakładał w tym okresie wzrost o 21 %.

Dynamiczny wzrost segmentu i rosnące przychody dostawców rozwiązań chmurowych cieszą – szczególnie tych ostatnich, zacierających ręce na rosnący popyt. Trzeba jednak pamiętać, że pod względem popularyzacji chmury publicznej Polsce wciąż jeszcze daleko do światowej czołówki.

Wartość polskiego rynku chmury publicznej, w przeliczeniu ok. 280 mln USD, stanowiła w 2018 r. zaledwie… 0,1 % wartości rynku światowego, wycenianego obecnie na 250 mld USD. A IDC prognozuje, że do 2020 r. wartość ta się podwoi, osiągając gigantyczną kwotę pół biliona USD.

Publiczne usługi chmurowe stanowiły w 2018 r. 7,1% rynku usług IT w Polsce oraz 1,6% całego polskiego rynku informatycznego. W 2017 r. te proporcje wynosiły odpowiednio 6,1 oraz 1,4%. W kontekście popularyzacji rozwiązań cloud powiedzenie „Sky is the limit” nabiera więc nowego znaczenia.

Computerworld TOP200 Edycja 2019. Gdzie kupić

Raport "Computerworld TOP200" jest dostępny do nabycia za pośrednictwem internetowego sklepu wydawnictwa IDG.

Polska chmura za miliard. Co z tą chmurą

Główny Urząd Statystyczny podaje, że tylko 11,5% polskich firm używa rozwiązań chmurowych. W raporcie Eurostatu „Cloud computing – statistics on the use by enterprises” Polska z takim samym wynikiem zajmuje dalekie, 26. miejsce, w stawce 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas wszystkie kraje z regionu, na czele z Estonią – 33,9 % – którą w ogóle można stawiać za wzór pod względem tempa cyfryzacji, tak biznesu, jak i administracji publicznej.

Nieco bardziej optymistyczny obraz wyłania się z badania przeprowadzonego przez redakcję „Computerworld” we współpracy z firmą Oktawave. Raport „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju” wskazuje, że ok. 20% firm w Polsce używa publicznej chmury obliczeniowej w trybie produkcyjnym, a blisko 1/3 jest albo w trakcie implementacji chmury, korzysta z niej w środowisku testowym, albo jest na etapie planowania wdrożenia.

Być może o lepszym wyniku zadecydował fakt, że w badaniu brali udział menedżerowie IT wyższego i średniego szczebla oraz specjaliści i eksperci bezpośrednio zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury IT w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki – a więc wszyscy żywotnie zainteresowani technologicznym rozwojem swoich organizacji. Z drugiej strony, 48% decydentów z próby badawczej raportu „Computerworlda” i Oktawave zadeklarowało, że nie korzysta z publicznej chmury obliczeniowej, ani nie planuje jej wdrożenia.

Jak wynika z badania „Chmura publiczna w Polsce 2019”, w zakresie adaptacji elementów chmury obliczeniowej w polskich firmach dominują dedykowane systemy i aplikacje dostarczane w formie usługi, np. bazy danych jako usługi. Oprócz tego chmura obliczeniowa staje się naturalnym miejscem składowania kopii zapasowych (w tym backupów off-site) oraz przechowywania długoterminowego (archiwizacja).

W wielu scenariuszach chmura w funkcji zapasowego centrum danych staje się krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania po katastrofie (disaster-recovery). Typowe instancje obliczeniowe plasują się dopiero na trzecim miejscu pod względem popularności.

Przemysław Galiński, menedżer IBM Cloud, wskazuje jednak, że, patrząc na rynek zachodni i sposób wdrażania tam rozwiązań chmurowych, ewolucja do chmury w naszym regionie wygląda inaczej. „Wiele projektów rozpoczynało się od prostego rozwiązania typu IaaS, a kończyło – albo nadal rozwija się w tym kierunku – na implementacji bardziej skomplikowanych modeli współpracy. Są to m.in.: wprowadzanie różnego rodzaju mikroserwisów, wejście w obszar serverless computing czy nawet implementacje rozwiązań sztucznej inteligencji, łańcucha bloków oraz innych usług w modelu przetworzonym. Właśnie taki dostawca, który jest w stanie dostarczyć wiele warstw technologii, wiele jej elementów i obszarów, powinien być tym najbardziej pożądany”.

Polska chmura za miliard złotych

Polska chmura za miliard. Firmy i chcą, i boją się

Zalety chmury znamy od lat; są to: skalowalność, czyli możliwość dostosowania mocy obliczeniowej serwerów do bieżących potrzeb firmy, większa elastyczność chmury w reagowaniu na zmiany w otoczeniu biznesowym w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami on-premise oraz redukcja kosztów. Utrzymanie własnej serwerowni wymaga niemałych inwestycji w sprzęt, licencje oraz nakładów na utrzymanie fizycznej infrastruktury IT i administrację.

Klient chmury płaci tylko za wykorzystywane zasoby serwera, a w tym ma gwarancję całkowitej wydajności, co jest szczególnie istotne np. przy nagłych obciążeniach

– podkreśla Emilia Grzybek, kierownik Działu Sprzedaży Systemów Comarch Cloud. Inne ważne korzyści technologiczne wynikające z wdrożenia chmury to m.in.: szybsze udostępnianie nowych zasobów, wysoka dostępność i większe bezpieczeństwo systemów oraz danych.

Te atrybuty sprawiły, że chmura stała się strategicznym elementem cyfrowej transformacji. „Dziś, aby utrzymać konkurencyjność, firmy muszą stawiać na elastyczne, skalowalne i mobilne aplikacje, skrojone nie tylko na miarę aktualnych potrzeb, ale również uwzględniające przyszły rozwój i dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe” – ocenia Jakub Mazerant, menedżer ds. usług chmurowych w itelligence.

Polska chmura za miliard. Przełamać obawy

Wydaje się nie do pomyślenia, aby polski biznes nie dostrzegał tych korzyści. Bardziej prawdopodobne, że nad korzyściami z inwestycji w chmurę przeważają obawy, związane m.in. z bezpieczeństwem i dostępnością danych, migracją czy wreszcie niemożnością odnalezienia w ofercie rynkowej rozwiązań skrojonych idealnie do potrzeb danej organizacji. Do tego dochodzi lęk przed uzależnieniem się od jednego dostawcy, niejako wymuszającym używanie konkretnych technologii.

„Nie bez znaczenia dla tempa adaptacji chmury na polskim rynku jest brak wiedzy i kompetencji związanych z tą technologią, a także przekonanie, że jest kosztowna. W tym kontekście ewoluuje rola partnera IT, od którego przedsiębiorcy powinni oczekiwać wsparcia, począwszy od opracowania strategii IT, przez dobranie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej” – wskazuje Jakub Mazerant.

Polska chmura za miliard złotych

A jeżeli chodzi o kwestie zapewnienia bezpieczeństwa danych, jest to dla dostawców rozwiązań cloudowych sprawa kluczowa. I nawet jeżeli nie da się całkowicie wyeliminować związanych z tym zagrożeń, to stosowanie wielopoziomowych systemów zabezpieczeń oraz ich kontrola na etapie certyfikacji pozwalają ograniczyć ryzyko – przypomina przedstawiciel itelligence.

Przywołajmy jeszcze jedną statystykę. W ankiecie tegorocznego raportu Computerworld TOP200 znalazło się pytanie: „Proszę wskazać do trzech technologii, które staną się nowym obszarem przychodów Państwa firmy w latach 2019–2020”. Na 167 firm, które na nie odpowiedziały – 68, czyli prawie 41% – wymieniło chmurę. Ponadto spośród 164 firm, które wskazały najważniejsze ich zdaniem trendy na 2019 r., 113 (70%) wskazało odpowiedź: „Chmura prywatna, publiczna, hybrydowa”.

Zestawienie tych danych ze statystykami i danymi przychodowymi może powodować pewien dysonans poznawczy:

z jednej strony panuje niemal powszechne przekonanie, że cloud będzie rósł, a z drugiej strony duża część biznesu staje wobec tej technologii okoniem. Pytanie, jak sobie z tym rozdwojeniem poradzą polskie przedsiębiorstwa, pozostaje bez odpowiedzi.


TOP 200