Przed firmami w Polsce wielki skok w chmury

Poziom adaptacji usług chmury publicznej - raport IDG i Oktawave.

  • Aż 93 proc. organizacji na świecie już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tylko 52 proc. firm wykorzystuje chmurę lub ma to w planach.
  • Połowa biznesów (48 proc.) uważa, że ich dane i systemy są bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.
  • Co trzecie z przedsiębiorstw (29 proc.) wybiera model hybrydowy łączący zalety modelu on-premise i chmury publicznej.
  • 1/3 przedsiębiorstw korzystających z chmury wdrożyła rozwiązania typu multicloud.
  • Wybór dostawcy chmury kierowany jest ofertą produktową, zaufaniem, a także dostępem specjalistów w zakresie architektury, migracji oraz utrzymania infrastruktury w chmurze.

Globalnie aż 93 proc. organizacji już używa lub planuje wdrożenie technologii chmurowych. W Polsce tymczasem zaledwie 52 proc. firm korzysta z chmury lub ma to w planach.

Prognozy są jednak optymistyczne: 22 proc. biznesów w Polsce jest na etapie planowania chmury, 6 proc. w trakcie implementacji, a 4 proc. już ją wdrożyła w środowisku testowym. Tak wynika z pierwszej części badania IDG „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, gdzie analizie poddano poziom adaptacji usług chmurowych. Badanie zostało zrealizowane w partnerstwie z firmą Oktawave.

Zobacz również:

  • EY: transformacja cyfrowa wciąż priorytetem dla firm
  • HPE rozwija europejskie centrum R&D
  • Wydatki na chmurę wzrosną w tym roku

– Analizując dane dotyczące poziomu adaptacji chmury obliczeniowej w Polsce można odnieść wrażenie, że nasz rynek jest daleko w tyle za krajami rozwiniętymi. Jednak jest to luka, którą możemy wypełnić w krótkim czasie, jeśli chcemy przyspieszyć innowacyjność technologiczną lokalnego biznesu, zwiększać jego bezpieczeństwo cyfrowe, i szybciej wprowadzać usługi lub produkty na rynek. Ponad połowa firm już dziś planuje wdrożyć cloud computing – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave.

Bezpieczny krok w chmury

Obecnie jedna trzecia (31 proc.) wszystkich systemów małych, 23 proc. średnich i 17 proc. dużych firm, jest dostarczana z chmury publicznej. Połowa biznesów (48 proc.) jest pewna, że ich dane i systemy pozostają bezpieczne w rękach certyfikowanych dostawców chmury.

Mimo coraz popularniejszego wykorzystania rozwiązań typu multicloud, aż 72 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nadal korzysta z usług jednego dostawcy. Tylko co trzecia firma wdrożyła technologię multicloud opartą na rozwiązaniach różnych firm.

– Rozwiązania typu multicloud to kierunek, jaki warto obrać, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim danym i systemom w chmurze. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy o zasięgu międzynarodowym, międzykontynentalnym lub globalnym. Korzystanie z usług kilku dostawców chmurowych wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo biznesowe. Z kolei w sytuacji krytycznej, jedna chmura może błyskawicznie przejąć obowiązki innej, zapewniając tym samym ciągłość operacyjną – wyjaśnia Maciej Kuźniar, COO w Oktawave.

Chmura hybrydowa

Co trzecie z badanych przedsiębiorstw (29 proc.) przedsiębiorstw wybiera model hybrydowy łączący zalety rozwiązań wdrażanych on-premise oraz w publicznej chmurze obliczeniowej. Najczęściej korzystają z niego najmniejsze firmy (36 proc.). Zakłada on dostarczanie systemów i aplikacji z własnych serwerowni (on-premise) i publicznej chmury obliczeniowej w zależności od tego, które rozwiązanie wydaje się w danej chwili korzystniejsze z perspektywy uwarunkowań biznesowych, technologicznych i prawnych.

– Chmura hybrydowa to dzisiaj naturalny wybór dla przedsiębiorstw, które operują zróżnicowanymi zasobami danych. Mając moc możliwości, nie trzeba od razu wszystkich krytycznych danych biznesowych umieszczać w jednej określonej chmurze. Można swoje dane podzielić i wypróbować na nich kilka różnych rozwiązań. Warto też inwestować w platformy i dostawców, którzy wesprą i ujednolicą zarządzenie takim wielochmurowym środowiskiem – podkreśla Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware.

– Przedsiębiorstwa chcą dziś powiększać swoje zasoby za pomocą infrastruktury chmury publicznej, nie porzucając przy tym dotychczasowych inwestycji w środowiska lokalne. Model chmury hybrydowej pozwala organizacjom IT bezproblemowo rozszerzać obciążenia lokalne na środowiska zewnętrzne, a tym samym w pełni wykorzystać elastyczność i wysoką skalowalność chmur publicznych – podsumowuje Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej w Red Hat.

Dostawcy z chmur

Decyzje o wykorzystaniu rozwiązań chmurowych najczęściej kierowane są wewnętrzną polityką przedsiębiorstwa (35 proc.), podczas gdy odpowiednio 29 i 23 proc. ankietowanych firm zdecydowało o wyborze dostawcy na podstawie oferowanego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie migracji oraz utrzymania infrastruktury IT. Z perspektywy firm działających na rodzimym rynku do ważnych kryteriów oceny usługi chmurowej należą lokalizacja centrów danych na terenie Polski (14 proc.) oraz możliwość kontaktu z dostawcą w języku polskim (12 proc.).

Co czwarte badane przedsiębiorstwo zdecydowało o wyborze dostawcy chmury publicznej, ponieważ oferował on wsparcie merytoryczne i technicznego na poziomie migracji i/lub utrzymania infrastruktury IT w chmurze.

Wykorzystanie przewag chmury

Które elementy chmury obliczeniowej firmy najczęściej wykorzystują? Są to aplikacje, jako usługi (61 proc.), do backup i archiwizacja danych (46 proc.) oraz instancje obliczeniowe (40 proc.). W wielu scenariuszach chmura w funkcji zapasowego centrum danych staje się krytycznym czynnikiem planu odzyskiwania po katastrofie (tzw. disaster-recovery) – co trzecia średnia lub duża firma wykorzystuje ją w tym celu. Z kolei małe firmy (52 proc.) chętniej korzystają z klasycznych instancji obliczeniowych niż średnie (42 proc.) i duże (40 proc.).

– Obserwując rynek chmurowy przewiduję, że będziemy mieli tutaj podobną sytuację, jak w bankowości. Tam, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i przeskoczeniu kilku etapów rozwoju rynku, przeszliśmy błyskawicznie z poziomu 1.0 do 4.0. i jesteśmy jednym z europejskich liderów. Dokładnie tak samo możemy zrobić w przypadku korzystania z rozwiązań chmurowych. Ułatwiamy to zadanie, udostępniając zarówno własną certyfikowaną infrastrukturę, zlokalizowaną w Polsce, jak i rozwiązania globalne. Udzielamy też pełnego wsparcia na każdym etapie migracji do chmury i bierzemy na siebie utrzymanie zmigrowanej infrastruktury – podsumowuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO w Oktawave.

Przed firmami  w Polsce wielki skok w chmury

O raporcie:

Badanie „Chmura publiczna w Polsce 2019. Wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, przeprowadzone przez IDG Poland w marcu i kwietniu 2019 r. w partnerstwie z firmą Oktawave, miało na celu określenie poziomu wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej w Polsce. Do wypełnienia ankiety zaproszono 676 przedstawicieli różnej wielkości przedsiębiorstw, z których: 324 podmiotów (48 proc.) nie korzysta, ani nie planuje wdrożenia publicznej chmury obliczeniowej. Firmy te zostały wyłączone z dalszej części badania. W grupie docelowej znalazły się 352 firmy działające na polskim rynku, które korzystają lub planują skorzystać z rozwiązań chmurowych. Zostały one podzielone na trzy kategorie ze względu na wielkość: małe firmy (10-50 zatrudnionych), średnie firmy (50-250) oraz największe przedsiębiorstwa i korporacje (powyżej 250 pracowników).

O Oktawave:

Wdrażamy środowiska multicloudowe. Udostępniamy własną certyfikowaną infrastrukturę zlokalizowaną w Polsce i pomagamy skorzystać z rozwiązań globalnych. Specjalizujemy się w optymalizacji kosztów IT, począwszy od pełnego wsparcia inżynieryjnego przy analizie i zaprojektowaniu architektury informatycznej, po migrację do chmury i jej bieżące administrowanie. Oferujemy rozwiązania IaaS o dużej skalowalności i wysokiej dostępności, dzięki rozproszeniu geograficznemu. Nasze trzy centra danych Tier 3 zlokalizowane są na terenie Polski. Posiadamy certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001, oraz spełniamy normę CSA STAR regulującą bezpieczeństwo danych w chmurze.

Przed firmami  w Polsce wielki skok w chmury
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200