Połączyć pracowników

TeamWare Office 3.5 - pakiet realizujący mechanizmy pracy grupowej.

TeamWare Office 3.5 - pakiet realizujący mechanizmy pracy grupowej.

TeamWare Office 3.5, najnowsza wersja pakietu do pracy grupowej koncernu Fujitsu/ICL, ukazała się na rynku w październiku ub.r. Oprócz usunięcia usterek z poprzedniej wersji pakiet wyposażono w całkowicie nową wersję TeamWare Calendar mogącą działać w sieci WAN (poprzednio tylko w LAN), rozbudowany system alarmowania i przypominania TeamWare Alarm oraz TeamWare Flow 1.0, system do kontroli obiegu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Wraz z podstawowym pakietem oferowany jest także unowocześniony system poczty elektronicznej TeamWare Mail Professional. Do szerokiej palety platform, na których działa TeamWare (Windows, Mac, DOS ze strony klienta; NetWare, OS/2 Warp oraz NX Unix ze strony serwera oraz Windows NT i OS/2 z obu), dołączono Windows 95 jako klienta oraz HP-UX, Solarisa i UnixWare jako serwer.

Z bliska

TeamWare Office to narzędzie umożliwiające wspomaganie prac biurowych i komunikację między pojedynczymi pracownikami i zespołami. System może obsługiwać zarówno małe grupy pracujące na komputerach połączonych siecią LAN, jak też całe przedsiębiorstwa lub organizacje. Współpraca systemu z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem przyjaznego interfejsu graficznego.

System zawiera aplikacje wspomagające pracę grupową oraz narzędzia użytkowe i komunikacyjne umożliwiające tworzenie struktury informacyjnej w przedsiębiorstwie. Każda z aplikacji TeamWare Office może być dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika, a ich wzajemna integracja pozwala na wymianę dokumentów między nimi za pomocą poczty elektronicznej. Aplikacje są zintegrowane nie tylko między sobą, ale także z takimi narzędziami, jak Word for Windows, Excel, WordPerfect czy Lotus 1-2-3 oraz prostymi MAPI. Pozwala to, np. na wysyłanie dokumentów bezpośrednio z tych narzędzi. Ułatwienia te przyspieszają proces edukacji użytkownika pozwalając zachować mu stare nawyki wyniesione z używania wcześniejszych aplikacji.

TeamWare Office jest rozwiązaniem zbudowanym w architekturze klient/serwer - zadania podzielone są między stację roboczą (klient) i serwer. Klient wykonuje funkcje lokalnego przetwarzania i edycji danych, zaś serwer zarządza całością procesów przetwarzania danych.

W skład TeamWare Office 3.5 wchodzi 5 podstawowych modułów, mogących działać całkowicie niezależnie:

  • TeamWare Mail 3.5 - poczta elektroniczna

  • TeamWare Library - biblioteka dokumentów

  • TeamWare Forum - biuletyn elektroniczny

  • TeamWare Calendar - nowa wersja narzędzia do zarządzania czasem pracowników i zasobami firmy

  • TeamWare Flow 1.0 - system kontroli obiegu dokumentów i informacji.
Modułem integrującym jest TeamWare Messaging, łączący pocztę elektroniczną z systemem wymiany informacji i wiadomości.

TeamWare Library 3.5

Działanie całego systemu opiera się na TeamWare Library 3.5, bibliotece dokumentów, złożonej z jednego lub wielu plików, które mogą być archiwizowane, wyszukiwane i aktualizowane. Każdy dokument jest opatrzony specyfikacją kryteriów wyszukiwania, takich jak np. słowa kluczowe, oraz wyposażony w stosowne zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. Dokumentem może być dowolny plik stworzony w środowisku Windows, którego oryginał przechowywany jest w centralnej bazie danych na pojedynczym serwerze.

TeamWare Mail 3.5

TeamWare Mail 3.5 jest systemem poczty elektronicznej obsługującym skrytki pocztowe poszczególnych użytkowników i grup roboczych. Połączenia programu TeamWare Mail z innymi systemami poczty elektronicznej, jak Microsoft Exchange czy Lotus Notes Mail, są realizowane za pomocą bramki X.400. Połączenia z systemami poczty komputerów IBM można uzyskać przez bramkę Memo, a połączenia z Internetem - za pomocą bramki MIME (SMTP). Jest także możliwe zdalne połączenie przy użyciu łączy telekomunikacyjnych. Dodatkowo program można połączyć z telefaksem i wysyłać/odbierać faksy na ekranie monitora oraz zainstalować moduł do obsługi skanera wyposażony w prosty , pozwalający na wprowadzenie papierowego dokumentu, np. do TeamWare Library w postaci znakowej. Wszystkie te możliwości dostępne są w podstawowej konfiguracji pakietu i nie wymagają dokupowania dodatkowych komponentów.

Opcjonalnie oferowany jest TeamWare Mail Professional, który oprócz zwykłych funkcji poczty elektronicznej umożliwia użytkownikowi określenie drogi wysyłanego dokumentu oraz śledzenie, jakiego rodzaju zapisy są na nim dokonywane przez poszczególnych członków grupy roboczej. Pozwala to na usprawnienie procedur biurowych przez automatyczne sterowanie obiegiem takich dokumentów, jak rozliczenia delegacji, rachunki gotówkowe czy raporty.

TeamWare Forum 3.5

Biuletyn informacyjny TeamWare Forum 3.5 to narzędzie oszczędzające czas pracy w biurze dzięki publikowaniu informacji przeznaczonych dla określonych grup pracowników. Każdy z uprawnionych członków przedsiębiorstwa może stworzyć na swoim lokalnym serwerze forum ogólnie dostępne w sieci rozległej, a także dowolnie ustalić zasady dystrybucji informacji i przydzielać prawa dostępu do nich. Dystrybucja forum odbywa się poprzez replikację bazy danych na wybranych serwerach sieci WAN. Uprawnieni użytkownicy mogą więc uzyskać na swoim serwerze dostęp do jej kopii bez konieczności zdalnego logowania się. TeamWare Forum pozwala śledzić na bieżąco prowadzone dyskusje, przeglądać przebieg wymiany informacji bądź tworzyć listę odpowiedzi na wskazany

temat na poziomie całego przedsiębiorstwa, a nie tylko lokalnie.


TOP 200