Pogoda dla dużych graczy

Obecnie duże organizacje stają się bardziej innowacyjne w obszarze IT niż niewielkie start-upy. Trend ten utrzyma się w ciągu najbliższych 3–5 lat. Potwierdza to przeprowadzone przez firmę Accenture badanie, którego wyniki zawarto w raporcie „Technology Vision 2014”.

Rozwój cyfrowego biznesu zmusza firmy do innowacyjności, zwłaszcza w IT. Duże, międzynarodowe korporacje posiadają znacznie większe zasoby, środki finansowe i skalę biznesu, co pozwala im więcej inwestować w nowoczesne technologie.

Ewolucja cyfrowego świata

Główne kierunki cyfrowego biznesu

- zacierająca się granica między digitalem a rzeczywistością,

- upowszechnienie crowdsourcingu dla firm,

- łańcuch dostaw danych,

- inwestycje w hardware,

- rosnące znaczenie software’u,

- niezawodne architektury.

Wyniki raportu Accenture „Technology Vision 2014” wskazują, że w ciągu najbliższych lat nastąpi ogromne przyspieszenie we wdrażaniu rozwiązań digital. Po raz pierwszy liderami w innowacjach IT mogą stać się także firmy spoza branży. Raport przedstawiający wizję cyfrowego biznesu eksponuje sześć kierunków, które umożliwiają dużym przedsiębiorstwom osiągnąć większy rozwój wykorzystywanych narzędzi i uzyskać na rynku przewagę nad niewielkimi innowatorami IT. Należą do nich: zacierająca się granica między digitalem a rzeczywistością, upowszechnienie crowdsourcingu dla firm, łańcuch dostaw danych, inwestycje w hardware, rosnące znaczenie software’u, niezawodne architektury. To ewolucja technologii, o której nie mogą zapominać top menedżerowie, którzy nie chcą zostać w tyle.

Zobacz również:

  • Kolejny polski bank wdrożył chmurowe rozwiązanie HR

Internet wszechrzeczy – inteligentne rozwiązania

Automatyzacja procesów, zwiększenie efektywności i wydajności pracowników to bezpośrednie korzyści wynikające z zastosowania inteligentnych rozwiązań w organizacji. Możliwe jest aktualizowanie dokumentów w czasie rzeczywistym, projektowanie inteligentnych domów, samosterujących się samochodów i innych urządzeń niezbędnych na hali produkcyjnej czy w gospodarstwie domowym. Technologie sieciowe, na których oparte są te rozwiązania, pozwalają na automatyczną komunikację pomiędzy urządzeniami i aktualizację danych. Użytkownicy mogą szybciej reagować na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe.

Dane – ważny zasób przedsiębiorstwa

Wyzwaniem dla firm staje się umiejętne wykorzystanie danych. Powraca sprawa dzielenia się wiedzą i rozwiązaniami technologicznymi ze współpracownikami, jak również z partnerami biznesowymi. Menedżerowie nie mogą zapominać, że dane to cenny zasób firmy, który powinien być dystrybuowany przez łańcuchy dostaw.

Hardware wyznacza nowe kierunki rozwoju

Aby korzystać z możliwości, jakie dają internet wszechrzeczy, wielkie zbiory danych czy analityka w czasie rzeczywistym, konieczne jest posiadanie odpowiedniej jakości sprzętu. Zapewni on dostęp do szybkich dysków, co zmusi firmy do szukania nowych rozwiązań, które zadbają o niezawodność sprzętu. Dzięki hardware znacznie skraca się czas przetwarzania danych, co pozwala w czasie rzeczywistym reagować na potrzeby klienta. Dzieje się tak za sprawą ogromnych centrów przetwarzania, które wykorzystują nowe procesory (CPU, GPU) i dostęp do bardzo szybkich dysków (macierze SSD).

Dlaczego posiadanie dobrej jakości sprzętu daje przewagę dużym graczom? Jak podkreśla Marcin Zygmanowski, Managing Director, Technology w firmie Accenture Polska: „Hardware wyznacza nowe kierunki rozwoju firm, ale jednocześnie dla wielu podmiotów na rynku może stać się poważną barierą. Nie wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły pozwolić sobie na tak zaawansowane rozwiązania, jakimi dysponują najwięksi gracze. Kluczowe więc może okazać się inteligentne planowanie inwestycji ze wsparciem zewnętrznych ekspertów”.


TOP 200