Pogoda dla dużych graczy

Niezawodne architektury i ciągłość działania w cyfrowym biznesie

Obecnie coraz więcej firm zapewnia użytkownikom stałą dostępność aplikacji. Do tego niezbędne są modularne i niezawodne architektury. Szefowie informatyki muszą projektować i tworzyć rozwiązania, które będą odporne na awarie – od tego zależy utrzymanie się w cyfrowym biznesie.

Software – kluczowa kompetencja w cyfrowej rzeczywistości

Trudno wyobrazić sobie działalność firmy bez ciągłego stosowania oprogramowania, co rodzi potrzebę skutecznego zarządzania nim. Globalne organizacje uzależniają swoją politykę od tego, dla jakich odbiorców opracowują aplikacje, powstają nowe kanały dystrybucji software’u. Firmy najlepiej wykorzystujące nowe technologie (HPIT) udostępniają pracownikom własne sklepy z aplikacjami, z których mogą ściągać „appsy”. Organizacje starają się, żeby proces tworzenia tego typu software’u ułatwiał korzystanie z nowych technologii i umożliwiał natychmiastową reakcję na zmiany rynkowe i potrzeby odbiorców.

Zobacz również:

Popularyzacja crowdsourcingu

Innowacyjne firmy poszukują nowych źródeł pomysłów. To prowadzi do rosnącej popularności crowdsourcingu. Internet sprawia, że globalne organizacje mogą czerpać z zasobów kadrowych całego świata. Naukowcy i praktycy różnych branż i kierunków wspólnie pracują nad międzynarodowymi projektami biznesowymi. Ma to duży wpływ na kreatywność i motywację tych osób.

Wnioski zawarte w raporcie „Technology Vision 2014” wskazują, że digital będzie stanowił kierunek rozwoju firm. Cyfrowe rozwiązania muszą być wykorzystywane przez wszystkie organizacje, bo dzisiaj, jak głosi hasło raportu: „Every Business is a Digital Business”.

Tegoroczne badanie „Technology Vision 2014” zostało przeprowadzone przez Accenture TechLabs – laboratoria technologiczne Accenture. W badaniu, w którym zastosowano techniki z zakresu „social collaboration” i crowdsourcingu, wzięło udział 1000 pracowników firmy. W raporcie wykorzystano trendy wskazywane przez analityków, publikacje pokonferencyjne, literaturę akademicką, jak również badanie Accenture dotyczące charakterystyk najefektywniejszych organizacji IT.


TOP 200