Platforma jako usługa – nie tylko dla start-upów

IT migruje od infrastruktury do chmury. Powszechne odchodzenie od rozwiązań infrastrukturalnych ma związek z wygodą pracy, ergonomią kosztową i łatwą skalowalnością usług chmurowych.

Platforma jako usługa – nie tylko dla start-upów

Chmurę można podzielić na trzy warstwy: SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service). Są też bardziej szczegółowe podkategorie, np. BaaS (Backup as a Service) czy SecaaS (Security as a Service), jednak przyszłością chmury wydaje się PaaS. Dlaczego?

PaaS, czyli oferowanie gotowych rozwiązań informatycznych dla firm w chmurze, polega na udostępnianiu klientom gotowego środowiska IT, gotowego do przyjęcia własnych aplikacji. W skrócie, to kompletne rozwiązanie IT, wraz z narzędziami, w którym można uruchamiać i testować własne aplikacje. Dostawcom nie uda się odpowiedzieć na wszystkie potrzeby firm, będą one wykorzystywać własne, przystosowane do potrzeb oprogramowanie. Dlatego też będą je tworzyć, by zaspokoić swoje unikatowe wymagania. Dobrym przykładem są systemy kadrowo-płacowe, zazwyczaj skrojone na miarę.

Platforma jako usługa to skalowalne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązanie dla firmy, która wykorzystuje własne aplikacje bądź je tworzy, także dla stron trzecich. Jest to bowiem gotowe środowisko dewelopersko-testowe w którym w prosty sposób można tworzyć aplikacje na zlecenie.

Argumenty za PaaS

• Prostota, polegająca udostępnieniu gotowego środowiska, którego dostawca świadczy pełne wsparcie techniczne, niezależnie od pochodzenia danego składnika usługi – np. wsparcie rozwiązań opartych na Linuksie w ramach usługi Windows Azure. Ponadto dostawcy oferują tworzenie grup wsparcia online dla swoich rozwiązań, w których można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami

• Automatyczna skalowalność, czyli płynne przydzielanie zasobów platformy do aktualnych potrzeb klienta, co wiąże się z redukcją kosztów i eliminacją konieczności utrzymania nadmiarowej infrastruktury na zapas. W tym modelu firma płaci tylko za rzeczywiste zużycie usługi, czyli wbudowanych w nią infrastruktury oraz oprogramowania. Pozwala to optymalizować koszty dla firm, których zasoby IT są różnie obciążone w czasie

• Bezpieczeństwo – PaaS zdejmuje z klienta usługi obowiązki związane z terminowymi aktualizacjami oprogramowania, co jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa. Hakerzy wykorzystują opóźnienia w aktualizacjach oprogramowania, żeby dostać się do zasobów ofiary. W modelu PaaS dostawca platformy bierze także na siebie wszelkie rutynowe obowiązki utrzymania i zabezpieczania infrastruktury

• Zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego – PaaS, dzięki swojej skalowalności, pozwala na stopniowe zwiększanie zużycia. Zmniejsza to barierę wejścia na rynek z nową usługą czy oprogramowaniem – dana aplikacja czy rozwiązanie są rozliczane w zależności od rzeczywistego zużycia. Używanie aplikacji można skalować od jednego do dziesiątek tysięcy użytkowników bez żadnych zmian w aplikacji. Platforma dynamicznie przydziela zasoby do właściwych aplikacji i użytkowników w odpowiednim czasie

• Dostępność – by korzystać z PaaS, wystarczy dostęp do internetu

Platforma jako usługa – nie tylko dla start-upów
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200