Pierwszy w Polsce Internet optyczny

Największym wydarzeniem targowym Infosystem 2000 była demonstracja pilotowej instalacji systemu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), pierwszego krajowego systemu optycznego o łącznej przepływności 640 Gb/s (0,64 Tb/s).

Największym wydarzeniem targowym Infosystem 2000 była demonstracja pilotowej instalacji systemu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), pierwszego krajowego systemu optycznego o łącznej przepływności 640 Gb/s (0,64 Tb/s).

Pokaz działania traktu w technologii DWDM był kulminacyjnym elementem poznańskiej wystawy, której towarzyszyły dwie konferencje: „ISThmus 2000 – Research end Development for Information Society” oraz szósty międzynarodowy kongres „EUNIS 2000 – Towards Virtual Universities”, poświęcony problematyce systemów informacyjnych dla uniwersytetów XXI wieku w Europie.

Zobacz również:

Światłowodowy trakt optyczny demonstrowany przez Alcatela wspólnie z PKP i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym połączył dwa ośrodki akademickie w Poznaniu i Wrocławiu, dostarczając podstawowej przepływności 10 Gb/s ze zwielokrotnieniem do 64 fal optycznych.

System zwielokrotnienia DWDM firmy Alcatel pozwala na dalsze powiększenie szybkości transmisji do 2,5 Tb/s, stając się panaceum na „wąskie gardła” dostępu do Internetu – coraz częściej obserwowane w krajowej sieci telekomunikacyjnej.

Sieć metropolitalna (155 Mb/s) łącząca wszystkie ważniejsze ośrodki uczelniane w Polsce będzie oddana do użytkowania na przełomie 2000/2001. Rozwiązania w technologii DWDM stanowią obecnie najbardziej zaawansowany sposób zwiększania przepływności w kablowych sieciach światłowodowych.

Adam Urbanek


TOP 200