Pierwsza prawdziwa e-usługa

Prostymi środkami Ministerstwo Finansów umożliwiło Polakom rozliczenie podatku PIT przez Internet. Z kolei wielkie projekty w administracji NIK ocenił negatywnie.

Na początku kwietnia resort finansów umożliwił osobom fizycznym rozliczanie się za rok 2008 (deklaracje PIT37, PIT/O, PIT/D i PIT2K) w sposób uproszczony, bez stosowania kwalifikowanego e-podpisu. Wystarczyło wejść na stronę www.edeklaracje.gov.pl i wypełnić interaktywny formularz lub skorzystać z umieszczonej tam aplikacji. Jako zabezpieczenie operacji służyły dane autoryzacyjne podatnika - imię i nazwisko, data urodzenia, NIP i PESEL oraz kwota przychodu wynikająca z zeznania podatkowego za 2007 r. Tej ostatniej informacji - przy wypełnianiu papierowego formularza PIT - urzędy skarbowe nie wymagają.

Jak działają eDeklaracje

47 tys. osób

złożyło PIT-37 przez Internet bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego (w dniu zamykania tego numeru Computerworld).

Już w latach 2007-2008 Ministerstwo Finansów rozpoczęło budowę rozwiązania do składania deklaracji podatkowych w oparciu o technologię tzw. inteligentnych formularzy PDF. Ich wykorzystanie pozwala na ograniczenie liczby błędów w deklaracjach m.in. przez weryfikację poprawności formatów wpisywanych danych. Początkowo miały one umożliwić obywatelom składanie deklaracji podpisanych kwalifikowanym e-podpisem. Formularze w tej postaci były dostępne na stronach resortu finansów od 1 stycznia 2008 r., czyli od chwili, gdy uruchomiono system eDeklaracje. Po wypełnieniu, formularz wysyłał treść w postaci dokumentu XML zgodnego ze schematem opublikowanym w rozporządzeniu.

Rozwiązanie nie cieszyło się jednak dużą popularnością wśród osób fizycznych ze względu na konieczność zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który - ze względu na stan innych projektów e-usług w administracji, m.in. ePUAP (raport NIK, więcej na jego temat na stronie 9) - nie na wiele przydawał się w innych sytuacjach. Firmy przesłały w zeszłym roku ok. 61 tys. deklaracji. Sytuację w przypadku płatników podatku PIT diametralnie zmieniła nowelizacja Ordynacji Podatkowej podpisana przez prezydenta 7 kwietnia br., a umożliwiająca składanie PIT37 bez e-podpisu. Pierwszego dnia jej obowiązywania przez Internet rozliczyło się więcej osób niż w całym roku 2008.

Do formularzy elektronicznych Ministerstwo Finansów udostępniło dodatkowo aplikację na platformie AIR (Adobe Integrated Runtime), pozwalającej zarządzać formularzami podatkowymi i kontrolować komunikację z resortem finansów. AIR to główny element platformy Adobe Flash, umożliwiający programistom udostępnianie aplikacji internetowych poza przeglądarką z wykorzystaniem formatów HTML, JavaScript, ActionScript i platformy Flex. Aplikacja Adobe AIR samodzielnie: aktualizuje wzory formularzy; pozwala złożyć elektronicznie deklarację PIT37; zapisuje numer referencyjny otrzymywany po jej złożeniu; przyjmuje i wiąże z formularzami Urzędowe Poświadczenie Odbioru. AIR pracuje na platformach Windows, MAC OS i Linux.


TOP 200