Pieniądze muszą zarabiać

Analizy prowadzone są na podstawie danych aktualnych i danych historycznych. System analityczny sprzężony jest z systemem centralnym banku, w którym rejestrowane są na bieżąco wszystkie operacje bankowe - każda wpłata, wypłata i każda inna transakcja. "Widać od razu, jak wygląda sytuacja w danej chwili, jakie przeprowadzono operacje. System bierze pod uwagę wszystkie dokonane transakcje. Algorytm, z którego korzysta, jest samouczący się" - mówi Łukasz Woźniak. Wygenerowane przez system zlecenia są weryfikowane i akceptowane przez pracowników Zespołu Operacji Gotówkowych Departamentu Operacji Bankowych. "Coraz rzadziej ingerujemy w wyniki, bo np. pojawił się wynik mało wiarygodny" - zapewnia dyrektor Departamentu.

Generowanie zleceń odbywa się w godzinach 16.00-17.00, dla największych placówek około 19.00. W trakcie analizy system bierze pod uwagę następujące czynniki:

- stany gotówki (zależne od specyfiki poszczególnych oddziałów);

- rozkłady nominałów;

- cenę pieniądza na rynku międzybankowym;

- koszty transportu i obsługi gotówki;

- koszty sprzedaży walut do banków;

- limity gotówkowe w oddziałach (maksymalny ze względów bezpieczeństwa i minimalny ze względu na optymalizację).

Jest także możliwość wprowadzania zdarzeń jednorazowych, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik w danej sytuacji. "Zmienność stanów gotówki w czasie to czynnik, którego system stale się uczy. Polega to na uwzględnianiu zmian w cyklach tygodniowych czy miesięcznych, na przykład zwiększonego zapotrzebowania na gotówkę w miejscowościach nadmorskich w okresie wakacyjnym" - tłumaczy Robert Midura, dyrektor zarządzający Obszarem Operacji w Alior Banku.

Konkretne efekty

Zastosowanie systemu ACMS przyniosło w Alior Banku wymierne korzyści. "Udało nam się uzyskać 8-9% oszczędności na kosztach związanych z obsługą gotówki" - mówi Robert Midura.

Głównymi użytkownikami systemu jest czwórka analityków z Departamentu Operacji Bankowych w centrali Alior Banku, którzy odpowiadają również za wszystkie inne kwestie związane z zarządzaniem gotówką. W ich gestii są wszystkie decyzje związane z odpowiednim zadysponowaniem gotówki. Jest to możliwe właśnie dzięki automatycznym analizom wykonywanym przez system. W tradycyjnym modelu zajmują się tym całe sztaby analityków i statystyków wypracowujących przesłanki do decyzji podejmowanych potem przez różne osoby. O wysokości zasobów gotówki dla poszczególnych oddziałów decydują wtedy zazwyczaj ich dyrektorzy. Dzięki wsparciu informatycznemu w Alior Banku wszystkie decyzje udało się scentralizować i uprościć. System liczy i generuje zlecenia, a analitycy weryfikują tylko ich poprawność i wiarygodność.

Jak to działa?

W Alior Banku wykorzystywany jest system ACMS autorstwa firmy Cama-Soft. Jest to produkt gotowy, dostosowany do specyfiki banku. Działa produkcyjnie od 2008 roku. Cały czas jest modyfikowany i rozwijany. Ma interfejs webowy. Korzysta z własnej bazy danych Postgresql 8.3.3. Serwer bazodanowy, współdzielony z bazami danych dla innych systemów, działa w systemie operacyjnym Red Hat Enterprise Linux Server release 5.2 (Tikanga). Serwer aplikacyjny stanowi maszyna wirtualna VMware.


TOP 200