Patenty: dyrektywa powraca

Europarlamentarzystom pod wodzą Jerzego Buzka nie udało się przekonać Komisji Prawnej, aby wydała negatywną opinię na temat projektu dyrektywy CII 'Computer Implemented Inventions'. Okazuje się, że większość posłów woli wprowadzić ewentualne poprawki w drugim czytaniu projektu w Parlamencie Europejskim. Twierdzą, że ponowne konstruowanie dyrektywy zajmie kolejne trzy lata, więc lepszy taki projekt niż żaden. Polska nie zamierza ponownie blokować jej przyjęcia podczas najbliższego spotkania ministrów krajów Unii.

Plan nakłonienia Komisji Prawnej do odrzucenia projektu nie powiódł się - dowiedzieliśmy się w brukselskim biurze Jerzego Buzka. Zamiary grupy europoslów opisywaliśmy wcześniej w informacji Patenty: teraz przeciw walczą europosłowie.

Z kolei z ustaleń FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure), które cytuje serwis 7thGuard.net wynika, że dyrektywa być może pojawi się ponownie na... Radzie ds. Rybołówstwa już 24 stycznia.

FFII, przeciwnik aktualnego projektu dyrektywy, uważa, że istnieje szansa na zdjęcie dyrektywy z porządku obrad, co uniemożliwi jej przyjęcie bez głosowania, ponieważ wpisano ją do programu wbrew obowiązującemu wyprzedzeniu dwóch tygodni. FFII powołuje się na artykuł trzeci regulaminu Rady. Na razie nie wiadomo, jakie stanowisko przyjmie rząd polski. Czekamy na komentarz ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Przypomnijmy, że grudniowy wniosek Polski o zdjęcie dyrektywy z porządku obrad spotkał się z bardzo pozytywnym i szerokim odzewem przeciwników patentowania w całej Europie.

http://www.computerworld.pl/patenty/

Aktualizacja: 21 stycznia 2005 10:29

Nie będziemy blokować po raz drugi

Z różnych źródeł płyną sygnały, że Polska nie wystąpi ponownie o zdjęcie z porządku obrad dyrektywy patentowej. Rada dyrektywę przyjmie i prześle do Parlamentu Europejskiego do II czytania. "Polska poprze w nim projekt dyrektywy tylko wtedy, gdy dokonane zmiany jednoznacznie uniemożliwią patentowanie programów komputerowych. Aby dyrektywa została przyjęta musi uzyskać akceptacje zarówno Parlamentu Europejskiego jak i Rady Unii Europejskiej - głosi komunikat zamieszczony na stronie resortu nauki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200