Outsourcing w oczach CFO

Jak wynika z badania firmy BDO USA, większość CFO w firmach technologicznych zmienia model korzystania z outsourcingu, dostosowując go do nowej ogólnej strategii przyjętej po kryzysie.

"Oustourcing może być postrzegany jako awangarda gospodarki. Firmy technologiczne zaczęły intensywnie korzystać z outsourcingu w 2009 r. aby zredukować koszty operacyjne i uciec przed recesją. Od tego czasu zaobserwowaliśmy spadek rynku outsourcingu, firmy wychodzą z kryzysu i chcą tworzyć miejsca pracy blisko swojej siedziby" - powiedział Don Jones, partner w BDO USA (cytat za CIOInsight).

Badanie pokazuje, że 35% amerykańskich przedsiębiorstw technologicznych korzysta obecnie z outsourcingu usług lub produkcji w innych krajach, wobec 62% w 2009 roku. Wśród amerykańskich firm, które nie korzystają z outsourcingu, 38% bierze pod uwagę jedynie Kanadę jako lokalizację, którą uważa za swoje naturalne zaplecze. Co piąta firma w ogóle nie ma zamiaru korzystać z outsourcingu. Respondenci, którzy korzystają z outsourcingu wybierają następujące lokalizacje: Chiny (35% wskazań), Indie (29%), Azja Południowo-Wschodnia (24%), Europa Wschodnia (24%), Ameryka Południowa (9%). Najwięcej firm, które zamierzają korzystać z outsourcingu wskazuje Indie jako docelową lokalizację (24%). Niemal jedna trzecia (31%) mówi, że niepewna sytuacja biznesowa lub klimat polityczny są największym wyzwaniem dla międzynarodowego wzrostu. Inne wyzwania w międzynarodowej ekspansji to: globalne regulacje prawne i podatkowe (19% wskazań), ryzyko związane z własnością intelektualną (19%), konieczność szkoleń (17%), ryzyko związane z kursem walut (14%).

Zobacz również:

  • Czym jest dostawca usług zarządzanych? Strategiczny outsourcing usług IT
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200