Outsourcing IT – to będzie dobry rok

Multisourcing, czyli przekazywanie obsługi kluczowych procesów operacyjnych zewnętrznym podmiotom, staje się ostatnio coraz popularniejszy. I to przede wszystkim w sektorze publicznym. Analitycy z ISG wyliczyli, że instytucje państwowe wydają obecnie na ten cel więcej niż prywatne firmy.

Z najnowszego raportu Information Services Group wynika, że organizacje korzystające z usług zewnętrznych dostawców coraz częściej preferują właśnie multisourcing – tzn. zlecanie obsługi nie jednego, lecz wielu procesorów biznesowych i/lub IT.

Analitycy zwracają uwagę, że w obu Amerykach w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wydano na te cele najwyższe kwoty w historii. Na zaawansowanych rynkach (czyli przede wszystkim w USA oraz Wielkiej Brytanii) dominującym trendem jest wspomniany multisourcing, zaś na mniej rozwiniętych – klasyczny, pojedynczy outsourcing, ale widać już wyraźnie, że również tu coraz bardziej popularny będzie stawał się „multi”.

“Mamy tu do czynienia z różnymi tempami rozwoju, różnymi modelami, a także pewnymi fundamentalnymi różnicami kulturowymi. Generalnie możemy powiedzieć, że na poziomie globalnym multisourcing rośnie w siłę – ale to, jak sytuacja wygląda na poszczególnych rynkach, różni się w zależności od regionu” – tłumaczy John Keppel, szef ISG.

Keppel zwraca uwagę, że duże, międzynarodowe organizacje często korzystają z modelu, w którym obok siebie występują zarówno zewnętrzni dostawcy usług z różnych krajów, jak i specjaliści zatrudnieni bezpośrednio w danej firmie. Kluczem do idealnej współpracy jest odpowiednia integracja usług i rozwiązań technologicznych.

Z raportu dowiadujemy się również, że w ciągu trzeciego kwartału bieżącego roku przeciętny kontakt na outsourcingowe świadczenie usług IT wzrósł o blisko 20%, zaś kontrakt dotyczące zewnętrznej obsługi procesów biznesowych – o ok. 17%. Taka była średnia globalna, choć na niektórych większych rynkach odnotowano również niewielki spadki zarówno liczby, jak i wartości kontraktów. John Keppel tłumaczy, że jest to poniekąd konsekwencja dużych wydatków na te cele, które firmy poniosły na początku bieżącego roku – sięgnęły one 6 mld USD i tę wartość trudno będzie teraz, pod koniec roku, przebić.

Generalnie jednak eksperci z ISG spodziewają się, że w całym 2014 r. rynek usług outsourcingowych wypracuje co dwuycfrowy wzrost (już teraz wzrost rok do roku wynosi ok. 13%, a prognozy są zdecydowanie pozytywne. Co ciekawe, w chwili obecnej wartość umów outsourcingowych zawieranych przez organizacje publiczne stanowi ok. 2/3 wszystkich takich kontraktów (jeszcze kilka lat temu wydatki były porównywalne). Wartość tych umów szacuje się na ok. 39 mld USD (czyli ok. 15% więcej niż w roku poprzednim). Większość tych pieniędzy zamierzają wydać instytucje z USA i Kanady (m.in. wojskowe).


TOP 200