Oszczędzić na ewolucji pamięci

Inwestycje w systemy pamięci masowych to nie jednorazowy wydatek, a nieprzerwana budowa i modyfikacja infrastruktury - to zgodna opinia uczestników największej na świecie konferencji Storage Networking World.

Inwestycje w systemy pamięci masowych to nie jednorazowy wydatek, a nieprzerwana budowa i modyfikacja infrastruktury - to zgodna opinia uczestników największej na świecie konferencji Storage Networking World.

Tematem przewodnim kwietniowej konferencji były problemy związane z technikami i możliwościami uproszczenia sieciowej infrastruktury pamięci masowych w centrach danych, których rozwiązanie pozwoliłoby na łatwiejszą niż dotąd konsolidację serwerów i systemów storage. Nie ulega bowiem wątpliwości, że użytkownikom największe problemy sprawiają dzisiaj zarządzanie danymi (w tym długoterminowe ich kontrolowanie) oraz stały, ogromny przyrost informacji, które system musi przechowywać.

70%

ankietowanych przez SNIA odpowiedziało, że obecne mechanizmy obsługi i zarządzania danymi, które mają być przechowywane przez 50 lat lub dłużej są mało satysfakcjonujące i wymagają ulepszenia.

Jednocześnie okazało się, że większość uczestników SNW spogląda na przyszłość optymistycznie i wierzy, że prowadzone obecnie inwestycje w systemy archiwizacji poczty elektronicznej, oprogramowanie do deduplikacji danych oraz projekty wirtualizacyjne pozwolą na drastyczne zredukowanie wydatków na utrzymanie i rozwój centrów danych, i to już w bliskiej przyszłości. Pewnie stąd też ich zainteresowanie tą konferencją i prezentowanymi podczas niej nowościami.

Podczas Storage Networking World dużo miejsca poświęcono metodom efektywnego, długoterminowego przechowywania danych oraz najnowszym, wchodzącym dopiero na rynek technologiom dysków SSD wykorzystujących pamięci Flash. Natomiast lokalnym na razie problemem przyciągającym uwagę użytkowników przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, były prezentacje prognoz, według których już tego lata w USA może nastąpić ograniczenie dostaw mocy energetycznej. Stąd też podczas konferencji sporo uwagi poświęcono tematom "Green Data Center".

SNIA: nowe standardy

Oszczędzić na ewolucji pamięci

Nowa rodzina przełączników Cisco Nexus 5000 integruje Fibre Channel i Ethernet.

Podczas konferencji organizacja SNIA ogłosiła zakończenie prac nad wersją 1.0 standardu Extensible Access Method (XAM). Specyfikacja XAM definiuje metadane, którymi mają być opisywane archiwizowane dane nie zmieniające swojej treści (poczta elektroniczna, dokumenty medyczne, dane finansowe). Tego typu standaryzacja metadanych ma ułatwić wyszukiwanie informacji w archiwach, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania i infrastruktury pamięci masowych. Standard XAM czeka obecnie na akceptację zarządu SNIA, a następnie będzie przekazany do międzynarodowego komitetu standardów technologii informatycznych (International Committee for Information Technology Standards).

Pakiet narzędzi programistycznych, zgodny ze standardem XAM, ma być dostępny w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Narzędzia te będą mogły być dołączane przez dostawców rozwiązań archiwizacyjnych do ich aplikacji. Umożliwią one tworzenie oprogramowania do przeszukiwania archiwów i wydobywania z nich danych, niezależnie od formatu zapisu, w którym były stworzone i są obecnie przechowywane.

W strukturach SNIA powstała kolejna grupa robocza (Long-Term Digital Information Retention and Preservation Technical Working Group), której zadaniem jest próba zdefiniowania uniwersalnych standardów do długoterminowego przechowywania informacji oraz najlepszych praktyk z tym związanych. Coraz częściej bowiem firmy stają przed potencjalną koniecznością przechowywania danych przez kilkadziesiąt lat, tymczasem już dzisiaj obserwujemy problemy z dostępem do danych sprzed 10 lat, zarówno ze względu na trwałość nośników, jak i format danych. Grupa powstała jako odpowiedź na wyniki ankiety przeprowadzonej przez SNIA, gdzie 70% jej uczestników odpowiedziało, że obecne mechanizmy obsługi i zarządzania danymi, które mają być przechowywane przez 50 lat lub dłużej są mało satysfakcjonujące i wymagają ulepszenia.

Obok inicjatyw związanych z archiwizacją, SNIA ogłosiła także rozpoczęcie współpracy z powstałą rok temu organizacją Green Grid. Obie instytucje zapowiadają wspólne opracowanie standardu najlepszych praktyk dla centrów danych, pozwalającego na uzyskanie większej niż dotąd efektywności energetycznej. SNIA zobowiązała się do dostarczenia Green Grid informacji o najlepszych praktykach związanych z pamięciami masowymi, które pozwalają na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii.

Aby uzyskać tego typu rzetelne informacje, SNIA zapowiada m.in. przeprowadzenie wielu szczegółowych badań statystycznych. Już dostępne wyniki tego typu analiz są bowiem bardzo rozbieżne. Różnice w ocenach rzeczywistego poboru mocy przez urządzenia pamięci masowych w centrach danych sięgają od 5% do 40%.

Czy FCoE zrobi karierę?

Jednym z wydarzeń na SNW były prezentacje nowych rozwiązań do budowania sieci pamięci masowych zgodnych ze specyfikacją FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Systemy zgodne z tym standardem po raz pierwszy pokazały Intel, Emulex, QLogic, Cisco oraz Brocade. Potencjalnym ich użytkownikom analitycy zalecają jednak cierpliwość. Mimo iż większość producentów twierdzi, że ich produkty są prawie natychmiast gotowe do wprowadzenia na rynek, to wyjście z fazy "early adopters" może potrwać nawet rok i dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że ich wykorzystanie jest bezpieczne.

FCoE pozwala na przenoszenie ramek zgodnych ze standardem Fibre Channel przez sieci Ethernet 10 Gb/s. Dzięki wykorzystaniu Ethernet do transmisji dwóch rodzajów sygnału, łatwiej i przede wszystkim taniej można przeprowadzić konsolidację pamięci masowych, bez konieczności pozbywania się już istniejącej infrastruktury Fibre Channel.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200