Organizacja czeka na specjalistę

W porównaniu z krajami zachodnimi rynek outsourcingu w Polsce dopiero raczkuje. Zauważa się jednak, że firmy zaczynają doceniać skuteczność tego narzędzia biznesowego.

W zestawieniu z 2006 i 2007 r. nastąpiła zmiana kryteriów przy wyborze firm outsourcingowych. Jeszcze dwa lata temu najważniejsza dla odbiorcy usług była przejrzystość kosztów i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Obecnie kluczowa staje się szybka reakcja na zapotrzebowanie klienta. Dostarczenie specjalistów IT o odpowiednich kompetencjach z dnia na dzień często staje się warunkiem ciągłości projektów IT, a co za tym idzie, oceną jakości usług świadczonych przez firmy outsourcingowe.

Wpasowanie w strukturę

Z outsourcingu korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób. "Z praktyki IT Kontrakt wynika, że z outsourcingu IT, szczególnie kadrowego, korzystają największe banki, firmy ubezpieczeniowe, informatyczne i telekomunikacyjne. W tych firmach realizowane są wielomilionowe projekty informatyczne, do których potrzeba specjalistycznej kadry IT. W portfelu klientów IT Kontrakt zaznacza się przewaga firm finansowych oraz ubezpieczeniowych" - mówi Leszek Kowalczykiewicz, dyrektor handlowy, IT Kontrakt. "Nasza firma buduje zespoły specjalistów IT lub przydziela pojedynczych ekspertów do projektów informatycznych swoich klientów. Zakres kompetencji i liczba specjalistów zależy od zapotrzebowania klientów. Nieraz zdarzało nam się budować kilkuosobowe zespoły ekspertów z team leaderem na czele. Wynajmowaliśmy również CIO dla instytucji finansowej, w której pracował on na zasadzie doradcy, podczas uruchamiania jej działalności w Polsce".

Zobacz również:

  • Outsourcing zbudowany na partnerstwie
  • Czym jest dostawca usług zarządzanych? Strategiczny outsourcing usług IT
  • 9 cech wielkich liderów IT

Firmy decydują się na outsourcing kadry IT z różnych powodów. Zwykle jest to podyktowane koniecznością uzupełnienia firmowego zespołu IT o ludzi posiadających kompetencje i doświadczenie wymagane w danym momencie, ale czasami decyzje te są uzależnione od reguł postępowania akceptowanych w danej firmie. "W pierwszym przypadku uzasadnieniem jest zwykle przedsięwzięcie, które wymaga pewnych kompetencji przez określony, zwykle krótki, okres. Nieuzasadnione ekonomicznie byłoby zatrudnianie takiego specjalisty na etat" - tłumaczy Sebastian Konkol, dyrektor Działu Business Development Consulting i doradca zarządu StrictWise. "Drugi przypadek, nieco przerysowując, można zilustrować powiedzeniem jednego z moich kolegów: od orania są konsultanci. Gdzieś pomiędzy tymi punktami widzenia jest także walka podjazdowa z regułami rządząca korporacją. Cięcie kosztów w polskich firmach zaczyna się zawsze od zatrudnienia, gdyż koszty te stanowią budżet OPEX-owy. Zewnętrznego konsultanta można umieścić w CAPEX-ie, więc konsultantami zwykło się wypełniać braki w mocach przerobowych IT, w patologicznych przypadkach nawet przez dłuższy czas".

Firmy profesjonalnie zajmujące się outsourcingiem kadry IT wiedzą, jak ważne jest przystosowanie się nowych ludzi do istniejących struktur. "W outsourcingowych projektach IT często należy się wpasować w strukturę organizacyjną klienta (np. hierarchię raportowania). Sztuką jest sprawne zarządzanie taką strukturą, tj. uniknięcie konfliktu interesów, poprawne ocenianie pracownika i jego motywowanie - wyjaśnia Mikołaj Zmierczak, członek zarządu Verax Systems.

Zapewnienie ciągłości

Cechy dobrej firmy outsourcingowej:
Podstawowa korzyść wynikająca z outsourcingu kadr IT to udostępnianie wiedzy i doświadczenia przez zewnętrznego specjalistę. Usługi te wymagałyby dużych nakładów czasu i środków na zbudowanie w ramach organizacji IT albo wręcz byłyby niedostępne, niezależnie od czasu i środków. "Zewnętrzny specjalista kalkuluje w swoim wynagrodzeniu tymczasowość tej pracy, więc jakość jego pracy nie spada w związku z kończeniem się okresu współpracy" - mówi Sebastian Konkol.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200