Oracle rozwija komercyjne funkcje platformy MySQL

Tylko użytkownicy komercyjnej wersji silnika bazodanowego MySQL będą mieli dostęp do nowych funkcjonalności usprawniającej skalowalność i bezpieczeństwo baz danych.

Z zapowiedzi przedstawicieli Oracle wynika, że użytkownicy komercyjnej wersji MySQL zyskają dostęp m.in. do nowych funkcji pozwalających na istotne podniesienie wydajności i skalowalności bazy danych w zastosowaniach wymagających wielu jednoczesnych połączeń. Szczególne wzrosty wydajności mają być widoczne w przypadku środowisk bazodanowych działających na maszynach wyposażonych w 16 i więcej rdzeni procesora. Nowe, komercyjne funkcjonalności obejmują także szereg rozwiązań z zakresu autoryzacji i bezpieczeństwa. Dodatkowo w ramach komercyjnej licencji MySQL amerykański koncern oferuje m.in. rozwiązania wirtualizacyjne pozwalające na skrócenie czasu uruchamiania nowych baz danych. Zdaniem ekspertów zapowiadane zmiany oznaczają, że Oracle zamierza w większym niż dotychczas stopniu odróżnić komercyjną wersję silnika bazodanowego MySQL od wersji bezpłatnej właśnie za pomocą funkcjonalności. Dla komercyjnej wersji platformy MySQL zarezerwowane mają być jednak wyłącznie mniej kluczowe i bardziej zaawansowane funkcje oraz optymalizacje.

Koncern Oracle stał się właścicielem praw do silnika bazodanowego MySQL wraz z przejęciem firmy Sun Microsystems. Spekulowano wtedy, że amerykański gigant całkowicie skomercjalizuje środowisko MySQL lub zdecyduje się wykorzystać tą platformę do umocnienia pozycji rynkowej własnej bazy danych. Tymczasem przedstawiciele kierownictwa Oracle zobowiązali się m.in. do utrzymania dotychczasowych zasad rozwoju platformy MySQL. "Oracle dysponując bazą MySQL może działać w sektorach rynku, do których nie docierał ze swoim sztandarowym produktem bazodanowym. Sukces i stabilny rozwój MySQL jest dla nas istotny ze względów biznesowych. Dlatego też zamierzamy wciąż inwestować w tę platformę - to jedyny sposób na osiągnięcie naszych celów" - mówił w kwietniu 2010 roku Edward Screven, główny architekt oprogramowania Oracle. Zapowiadano jednak zachowanie podziału na bezpłatną i komercyjną wersję silnika MySQL. Działania kierownictwa Oracle popiera m.in. Guiseppe Maxia, który w Sun Microsystems odpowiadał za rozwój społeczności MySQL. "Oracle wywiązuje się ze swoich zobowiązań w kontekście rozwoju MySQL. Nie ma sensu wdawać się w dyskusje dotyczące wyższości takiego, czy innego modelu rozwoju oprogramowania o otwartym kodzie. Rozwój oprogramowania kosztuje, a silnik MySQL był zawsze rozwijany w rozbiciu na wersję otwartą i komercyjną" - mówi Guiseppe Maxia. Koszt komercyjnej licencji na silnik bazodanowy MySQL sięga 5 tys. USD za jeden serwer wyposażony w maksymalnie cztery procesory.

Zobacz również:


TOP 200