Oddziały bliżej centrali

Ceną wygody w dostępie do danych jest zwykle ich bezpieczeństwo, i odwrotnie - zabezpieczenie danych utrudnia użytkownikom życie. Dzięki nowym rozwiązaniom ten trudny dylemat można wreszcie skutecznie rozwiązać.

Ceną wygody w dostępie do danych jest zwykle ich bezpieczeństwo, i odwrotnie - zabezpieczenie danych utrudnia użytkownikom życie. Dzięki nowym rozwiązaniom ten trudny dylemat można wreszcie skutecznie rozwiązać.

Wszystkie rozrastające się firmy mają ten sam problem - z biegiem czasu nowych użytkowników przybywa przede wszystkim poza centralą. W czasach, gdy struktury zarządzania są znacznie spłaszczone, użytkownicy spędzający większość czasu poza główną siedzibą firmy. To nie jednozadaniowi "funkcyjni", lecz "pracownicy wiedzy", których potrzeby informacyjne nie ograniczają się do pracy z jedną czy nawet kilkoma aplikacjami bądź dokumentami.

W rosnącej liczbie przypadków pracownicy biur terenowych i samodzielni specjaliści potrzebują dostępu do tych samych plików, aplikacji i baz danych, z których korzysta centrala. Co więcej, pracownicy ci spodziewają się, że firma zapewni im możliwość wykonywania pracy tak samo wydajnie, jak osobom pracującym w głównej siedzibie firmy, gdzie z reguły zlokalizowane są serwerownie.

Rozterki na rozstaju

Firma stojąca przed takim dylematem może pójść jedną z dwóch dróg. Pierwsza, polega na wyposażeniu zdalnych biur w odpowiedniki wybranych systemów działających w centrali. Rozpraszanie aplikacji biznesowych nie wchodzi raczej w grę, użytkownicy z biur terenowych mogą jednak zwykle liczyć na lokalny serwer plików i wydruków, co odciąża łącza WAN i pozwala na komfortową pracę z dokumentami.

Druga droga, obierana zazwyczaj przez firmy duże, z dłuższymi tradycjami w dziedzinie "poważnej informatyki", polega na centralizacji wszystkich usług plikowych i drukowania. W takim przypadku biura terenowe wyposażane są jedynie w komputery PC z oprogramowaniem terminalowym. Zwalnia to firmę z konieczności zatrudniania lokalnych informatyków - pieczę nad aplikacjami i bezpieczeństwem danych sprawuje jeden zespół specjalistów w centrali. Scentralizowane dane można także łatwiej i taniej zabezpieczyć.

Oczywiście, oba podejścia mają wady. Rozproszenie plików automatycznie tworzy problem zabezpieczania danych, no bo kto powiedział, że dane w terenie są mniej cenne niż dane w centrali? Chodzi tu zarówno o bieżące zabezpieczanie danych (kopie zapasowe), jak i archiwizację. Poza tym sprzęt w terenie trzeba serwisować. Wkrótce w świetle europejskich regulacji pojawi się kolejne wyzwanie, polegające na konieczności objęcia zdalnych zbiorów danych taką samą polityką przechowywania, udostępniania i usuwania jak danych w centrali. Do tego dochodzi jeszcze kwestia mechanizmów kontroli dostępu do danych firmowych, w tym bezpiecznego uwierzytelniania.

Z kolei centralizacja jest dobra dopóty, dopóki działa łącze do centrali, a ponieważ nie zawsze działa, dostęp do dokumentów może być ograniczony i powodować przerwy w pracy. Ponieważ łącza WAN nie są najtańsze, a przy tym nieraz słabej jakości, w wielu przypadkach trudno jest mówić o zadowalającej wydajności zdalnej pracy. Ważniejsze jest jednak to, że podejście centralistyczne nie bierze pod uwagę faktu, iż użytkownicy potrzebują dokumentów nie tylko w biurze, ale także poza nim - na spotkaniach, w podróży itd. Praca online w takich warunkach jeszcze długo będzie tylko teorią.

Znalezienie złotego środka wydaje się bardzo trudne, nie jest jednak niemożliwe. Remedium na opisane wyżej rozterki są rozwiązania hybrydowe łączące rozproszenie zasobów z replikacją/synchronizacją danych do centrali na poziomie systemów pamięci masowych lub systemów plików.

Zdalne biuro 2.0

Oddziały bliżej centrali

Novell Nterprise Branch Office 2.0 - Klasyczne rozwiązanie o topologii gwiazdy dedykowane do komunikacji centrala-oddziały.

Novell Nterprise Branch Office 2.0 to odświeżona niedawno wersja mało znanego, acz bardzo udanego rozwiązania programowego przeznaczonego - zgodnie z nazwą - do obsługi biur terenowych. Piękno NBO 2.0 polega na tym, że jest to rozwiązanie kompleksowe, zapewniające w ramach jednego pakietu praktycznie wszystkie funkcje potrzebne do budowy, utrzymania i zabezpieczenia zdalnego biura.

Użytkownik logujący się do lokalnego serwera NBO. 2.0 jest za jego pośrednictwem bezpiecznie uwierzytelniany w systemie LDAP w centrali firmy. Jeżeli jednak łącze do centrali nie jest dostępne, uwierzytelnienie może odbywać się lokalnie, przy czym zakres tak przyznanych przywilejów może się różnić od tego, który byłby przyznany przy uwierzytelnieniu przez centralę. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik NBO 2.0 uzyskuje dostęp do lokalnych usług plikowych (CIFS, NFS), usług drukowania, a także udostępnianych za pośrednictwem centrali bądź lokalnych usług HTTP i FTP. W tym drugim przypadku NBO 2.0 można zintegrować z pakietem Border Manager (sprzedawany oddzielnie).

NBO 2.0 udostępnia pliki lokalnie, co daje komfort pracy, jednak w tle, z częstotliwością ustaloną przez administratora, serwer za pośrednictwem usługi Rsync replikuje lokalne dane do centrali. Gdy centrala jest niedostępna, użytkownicy pracują lokalnie, zaś gdy lokalny serwer NBO 2.0 ulegnie awarii, użytkownicy mogą nadal pracować zdalnie, ponieważ lokalne pliki zostały skopiowane do głównego serwera NBO 2.0 pracującego w centrali! Dane będą dostępne za pośrednictwem usług iFolder, a drukowanie będzie możliwe za pośrednictwem usług iPrint.

Oddziały bliżej centrali

Actona Technologies ActaStor

W wersji 2.0 Novell usunął niedoskonałości wersji 1.0, m.in. zdjęto ograniczenie polegające na tym, że w ramach jednej sesji synchronizacyjnej można było przesłać maksymalnie 2 GB danych. Komunikacja serwera oddziałowego NBO 2.0 z serwerem centralnym została ponadto zabezpieczona przez protokół SSH. Dzięki temu do komunikacji między nimi można, o ile to możliwe, wykorzystać łącze internetowe, zaś za pośrednictwem sieci WAN udostępniać jedynie aplikacje działające w centrali. Synchronizacja z centralą eliminuje potrzebę wykonywania kopii zapasowych w oddziałach.

Novell nie bez kozery nazywa swój produkt software appliance. Serwer NBO 2.0 jest zintegrowanym produktem programowym, który można zainstalować na dowolnym serwerze wyposażonym w jeden z następujących systemów operacyjnych: NetWare, Linux, Windows i Solaris. Oprogramowanie współpracuje z dowolnym systemem pamięci masowych. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić swój produkt, w wersji 2.0 Novell dodał do NBO klienta GroupWise 6.5, który synchronizuje z centralnym serwerem pocztowym, udostępniając lokalnie wiadomości wraz z załącznikami. W skład NBO 2.0 wchodzi także agent systemu zarządzania komputerami Novell ZENworks.


TOP 200