Oddziały bliżej centrali

Dla porządku, EdgeServer nie jest jedynie tabelą skrótów do plików znajdujących się na serwerach CIFS/NFS/NAS w centrali, jak ma to miejsce w przypadku root-serwera usług DFS Microsoftu. To pełna implementacja serwerów NFS i CIFS wyposażona dodatkowo w funkcje bieżącego buforowania z blokowaniem transakcji na poziomie pojedynczego pliku. Na dodatek EdgeServer i CoreServer to rozwiązania działające na standardowym systemie Linux, co gwarantuje nie tylko dużą wydajność, ale i potencjalną przenośność.

Twórcom ActaStor przyświecała idea, by po jednym łączu równocześnie mogły być przesyłane zarówno dane systemów Windows, jak i Unix/Linux. Wbudowanie w Edge-Server serwerów NFS i CIFS dobrze temu służy. Po pierwsze, nie występuje potrzeba korzystania z dodatkowych serwerów plików w oddziale, po drugie i ważniejsze, nie ma potrzeby zakładania i synchronizacji lokalnych kont użytkowników metadanych. Wymiana plików między użytkownikami CIFS i NFS nie może się jednak, przynajmniej na razie, odbywać lokalnie - dane muszą fizycznie przejść przez udziały sieciowe w centrali. W ramach tych samych protokołów (CIFS-CIFS, NFS-NFS) lokalna wymiana plików jest możliwa bez problemu.

W celu zwiększenia dostępności usług plikowych, na potrzeby równoważenia obciążenia lub też dla zabezpieczenia przed poważniejszą awarią w centrali pojedynczy EdgeServer może być jednocześnie podłączony do kilku urządzeń CoreServer. Przy czym każde z nich może być zlokalizowane w innym ośrodku przetwarzania.

Replikacja z punktu w punkt

Oddziały bliżej centrali

Radiant Data PeerFS

Najbardziej nowatorską metodę zabezpieczenia danych w odległych lokalizacjach proponuje Radiant Data. Firma ta opracowała technologię o nazwie PeerFS - rozproszony system plików działający na zasadach podobnych jak rozproszone sieci wymiany plików. Każdy komputer należący do rozproszonej grupy PeerFS przechowuje pliki lokalnych aplikacji. Jednocześnie są one replikowane do innych komputerów należących do zdefiniowanej przez administratora tzw. grupy spójności (consistency group). Pojedynczy węzeł może równolegle przynależeć do wielu grup spójności, z których każda może np. odpowiadać innej usłudze lub aplikacji. W ramach jednej sieci PeerFS może równocześnie współpracować z 64 komputerami - na potrzeby zabezpieczenia danych to aż nadto.

Oprócz roli zabezpieczenia na wypadek utraty lokalnej kopii danych, sieć węzłów PeerFS spełnia równolegle funkcję rozwiązania podwyższającego dostępność danych dla aplikacji. Awaria któregokolwiek z komputerów fizycznych, na których jest uruchomiony klient PeerFS lub współpracującego z nim podsystemu pamięci masowych przed zakończeniem operacji zapisu, spowoduje automatyczne powtórzenie transakcji na zdalnej kopii danych lub nawet na wielu kopiach. Mechanizm replikacji zabezpiecza nie tylko pliki, lecz także aplikacje. W razie awarii aplikacje zyskują możliwość odtworzenia (failover) na innym węźle.

Podstawowym składnikiem instalacji PeerFS jest moduł kliencki komunikujący się bezpośrednio z lokalnymi aplikacjami. Klient PeerFS jest także "świadomy" istnienia lokalnego systemu plików PeerFS, z którym komunikuje się za pośrednictwem dedykowanego sterownika współpracującego z tzw. modułem spójności. Ten zaś, posługując się lokalnym sterownikiem sprzętowym, dokonuje fizycznej operacji zapisu.

Moduł spójności jest odpowiedzialny za jeszcze kilka spraw. Jego rolą jest przede wszystkim utrzymanie komunikacji ze swoimi odpowiednikami działającymi na pozostałych węzłach PeerFS. W ten sposób między węzłami wymieniane są komunikaty zarządcze, ustawienia konfiguracyjne oraz oczywiście dane. Moduł spójności jest oprócz tego inicjatorem zapisów replikacyjnych na zdalnych węzłach należących do tych samych grup spójności. Ponadto monitoruje stan połączeń sieciowych i odpowiada za odbudowę przerwanych połączeń, np. po awarii łącza.

Węzły PeerFS mogą komunikować się ze sobą zarówno w sieci LAN, jak i WAN za pośrednictwem protokołu TCP/IP. U podstaw PeerFS leży system Linux, w którym są uruchamiane system plików i inne usługi PeerFS.

Bloki między ośrodkami

Oprócz rozwiązań plikowych istnieje co najmniej kilka technologii nadających się do synchronizacji danych między oddziałami a centralą firmy, działających nie na poziomie systemów plików, lecz protokołów blokowych. Wszyscy poważniejsi dostawcy systemów do zarządzania systemami pamięci masowych mają w ofercie rozwiązania do replikacji danych między macierzami zlokalizowanymi w odległych od siebie ośrodkach przetwarzania. Ich zastosowanie do replikacji między oddziałami terenowymi wydaje się jednak przysłowiowym wytaczaniem armat na much


TOP 200