Od stycznia 2023 Microsoft wprowadza EU Data Boundary dla chmury

W dzisiejszej globalnej gospodarce, firmy z sektora komercyjnego i publicznego wciąż szukają sposobów na realizację swoich celów, ochronę danych i dalszy rozwój dla poprawy efektywności. Aby wspierać biznes w obliczu zmieniających się wymogów, Microsoft zobowiązał się do dostarczenia zaufanych usług chmurowych, zaprojektowanych tak, by wykorzystać pełną moc chmury publicznej z poszanowaniem dla wartości europejskich i suwerenności danych na jej terenie.

Chmura będzie bardziej zrównoważona / Fot. Microsoft

Chmura będzie bardziej zrównoważona / Fot. Microsoft

Microsoft zapowiedział, że od 1 stycznia 2023 r. firma rozpocznie wielofazowy projekt wprowadzenia rozwiązań programu EU Data Boundary dla sektora publicznego i klientów korporacyjnych (Granica danych UE dla Microsoft Cloud) w Unii Europejskiej (UE) i w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Microsoft stale angażuje się we wsparcie europejskiej agendy potrzeb cyfrowych. Dlatego firma przyjęła pięć zasad dotyczących chmury obliczeniowej na terenie Europy (European Cloud Principles), które wyznaczają sposób działania Microsoft w całej Europie. Firma oferuje rezydencję i "bliskość" danych w większej liczbie lokalizacji niż jakikolwiek inny dostawca chmury. Umożliwia opcje lokalnego przechowywania danych dla całego pakietu usług online Microsoft Cloud, w tym Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform i Azure. Świadczy usługi chmury Microsoft dla klientów w niemal każdym kraju na świecie.

Zobacz również:

  • Klawiatura SwiftKey zintegrowana z Microsoft Copilot
  • Snowflake - nowy szef, nowe usługi
  • Oracle Cloud w Microsoft Azure

Aby wspierać wymagania klientów na terenie całej Unii Europejskiej i w ramach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), Microsoft otworzył i buduje centra danych w ponad 17 regionach w Europie. Od 2020 roku firma ogłosiła plany budowy dziewięciu nowych regionów centrów danych, dokonując w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycji przekraczających 12 miliardów dol., co czyni Microsoft jednym z największych źródeł inwestycji kapitałowych w cyfrową przyszłość Europy.

Wieloetapowe wdrażanie EU Data Boundary dla Microsoft Cloud

Od 1 stycznia 2023 r. firma Microsoft zaoferuje klientom możliwość przechowywania i przetwarzania ich danych klientów w ramach programu EU Data Boundary dla usług Microsoft 365, Azure, Power Platform i Dynamics 365. W tej wersji firma Microsoft rozszerza istniejące zobowiązania dotyczące lokalnego przechowywania i przetwarzania, znacznie ograniczając przepływy danych z Europy i opierając się na swoich wiodących rozwiązaniach do przechowywania danych na terenie Europy.

W kolejnych fazach wprowadzania programu, Microsoft rozszerzy rozwiązanie EU Data Boundary o przechowywanie i przetwarzanie dodatkowych kategorii danych osobowych, w tym danych przekazywanych podczas otrzymywania pomocy technicznej.

Sprawdź: Wirtualny alkomat

Usługi chmurowe Microsoft są obecnie w pełni zgodne, a nawet wyprzedzają wymagania UE. Program EU Data Boundary dodatkowo umożliwia sektorowi publicznemu i klientom komercyjnym w UE i EFTA przetwarzanie i przechowywanie ich danych w regionie. Obok wprowadzenia program EU Data Boundary, Microsoft opublikuje nową dokumentację przepływu danych na nowej stronie EU Data Boundary Trust Center.

Usługa EU Data Boundary opiera się na obecnych rozwiązaniach Microsoft w zakresie rezydencji i zapewnia lepszą kontrolę nad danymi oraz większą przejrzystość. Niezależnie od niej, Microsoft będzie wciąż oferować szereg rozwiązań, które czerpią z wieloletniego doświadczenia we wspieraniu różnych potrzeb w zakresie suwerenności, począwszy od rezydencji danych w Azure, Dynamics i Power Platform, przez tworzoną właśnie chmurę Microsoft Cloud for Sovereignty, aż po rozszerzoną niedawno rezydencję danych dla Microsoft 365.

Microsoft zapewnia różnorodność i elastyczność, której potrzebują klienci z sektora prywatnego i publicznego. Wszystko po to, by czerpać korzyści z innowacyjnych rozwiązań hiperskalowych, przestrzegając jednocześnie zobowiązań prawnych i przepisów sektorowych.

Plan na przyszłość i najwyższe standardy dokumentacji nt. przejrzystości

EU Data Boundary to kluczowe w branży rozwiązanie w zakresie rezydencji danych. Na podstawie informacji zwrotnych i spostrzeżeń klientów, a także doświadczeń zdobytych w ciągu roku prac nad projektem, Microsoft dostosował harmonogram lokalizacji dodatkowych kategorii danych osobowych oraz danych przekazywanych w trakcie korzystania z pomocy technicznej. Aby zagwarantować niezawodność rozwiązania w przyszłości, jak również to, że będzie spełniać oczekiwania klientów dotyczące jakości, stabilności i bezpieczeństwa, Microsoft będzie ja na bieżąco ulepszać.

Zobacz: Devil Torrent

Chcąc umożliwić klientom lepsze planowanie, opublikowaliśmy szczegółowy harmonogram EU Data Boundary, dostępny w Trust Center. W ramach pierwszej fazy wdrażania, rozpoczynającej się 1 stycznia 2023 r., Microsoft opublikuje szczegółową dokumentację dotyczącą swoich zobowiązań. Dokumentacja dotycząca przejrzystości zostanie opublikowana początkowo w języku angielskim i sukcesywnie będzie udostępniana również w innych językach. Dokumentacja będzie aktualizowana w miarę kolejnych etapów wdrażania i będzie zawierać szczegóły dotyczące usług, które ze względów bezpieczeństwa mogą nadal wymagać ograniczonego przekazywania danych.

Limity w transferze danych gwarantują, że nasi klienci z UE nadal będą mogli swobodnie korzystać z globalnej hiperskalowej chmury obliczeniowej, zarządzając swoimi danymi według najwyższych światowych standardów. Dokumentacja dotycząca przejrzystości, uwzględniająca opisy przepływu danych, będzie dostępna na Trust Center.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200