Od bazy do bazy

Od motoru bazodanowego zależy wydajność oprogramowania zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie migracja do bazy innego producenta nie jest obarczona takim ryzykiem biznesowym jak jeszcze kilka lat temu i może przynosić znaczne korzyści.

Od bazy do bazy

Jakie korzyści może przynieść migracja do bazy danych systemu ERP do innego środowiska bazodanowego?

- zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową

- mniejszy przyrost ilości składowanych danych rocznie

- poprawa wydajności bazy danych i skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji

- skrócenie czasu wykonywania kopii bezpieczeństwa

Działanie zintegrowanych systemów klasy ERP opiera się na przetwarzaniu ogromnych ilości danych dotyczących firmy, przebiegu procesów biznesowych lub otoczenia. Wydajność działania rozwiązań tej klasy jest wypadkową sprawności wewnętrznej logiki ERP oraz wydajności środowiska bazodanowego. Tymczasem silnik bazy danych jest aktualizowany stosunkowo rzadko.

Do zalet nowoczesnych baz danych należą m.in. wysoka kompresja danych i dostępność oraz możliwość zautomatyzowania wielu czynności administracyjnych. Mechanizm kompresji danych w przypadku baz o średniej (1-2 TB) i dużej wielkości przynosi istotne korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na pamięć dyskową oraz lepszego wykorzystania pamięci podręcznej. Dużo zyskają także firmy, które przewidują znaczący wzrost liczby składowanych danych - zdarza się wtedy, gdy w firmie dekretuje się bardzo dużo dokumentów.

Skompresowany biznes

Wprowadzenie kompresji sprawia, że przyrost ilości danych znacznie mniej wpływa na wzrost wykorzystania zasobów dyskowych. Kompresja zmniejsza obciążenie podsystemu wejścia/wyjścia, co może w dużym stopniu podwyższyć wydajność całej bazy. Jest to znaczący wzrost i w przypadku bazy, która ma kompresję realizowaną na poziomie kolumn, dla niektórych systemów ERP może wynieść co najmniej 20%. Dla hurtowni danych wzrosty będą co najmniej dwukrotnie większe. Jeśli baza posiada kompresję implementowaną na poziomie wierszy, wzrost ten jest także odczuwalny, chociaż w nieco mniejszym stopniu.

Najważniejszym zyskiem jest jednak zmniejszenie wykorzystania przestrzeni dyskowej. Po wdrożeniu efektywnej kompresji znaczna część zasobów ulegnie zwolnieniu. Z punktu widzenia biznesu oznacza to przesunięcie w czasie inwestycji związanej z zakupem nowych macierzy dyskowych. Największy zysk osiąga się w przypadku migracji ze starszych motorów bazodanowych, takich jak Oracle 10.2 (i starsze) czy SQL Server 2000/2005. W podobnych instalacjach wdrożenie nowoczesnej bazy danych umożliwia kompresję na poziomie 50-60%. Są jednak przypadki, gdy różnica w wykorzystaniu zasobów dochodzi do 70%, co przekłada się na znaczne zyski dla firmy. Kompresja przynosi szczególnie dobre efekty, gdy baza systemu ERP pracuje w trybie Unicode. Nie bez znaczenia jest też skrócenie czasu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200