Od bazy do bazy

Niższe ryzyko przy migracji

Dotychczas proces migracji do bazy innego producenta był przedsięwzięciem obarczonym znacznym ryzykiem biznesowym. Obecnie dostawcy oprogramowania przewidują także i tę możliwość, w przypadku systemu ERP firmy SAP migracja do bazy innego producenta jest dziś zabiegiem rutynowym, poprzedzonym szeregiem testów i standardową procedurą. Jej ryzyko biznesowe jest porównywalne do przenoszenia do wersji Unicode przy tej samej bazie danych albo do migracji do wyższej wersji oprogramowania.

Przed rozpoczęciem migracji należy podjąć działania, które sensownie zmniejszą jej ryzyko. Należy zbadać, czy spełniony będzie aspekt finansowy (koszty licencji, ale także niższe koszty eksploatacji środowiska, wynikające choćby z innego poziomu opłat SAP), jak zmieni się praca administratorów, czy wystąpi skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji, czy migracja dostarczy dodatkowych korzyści (np. umożliwi wdrożenie wirtualizacji lub usprawnienie systemów wysokiej dostępności). Ponieważ każda migracja jest związana z kosztami, warto się zastanowić nad jednoczesną modernizacją przynajmniej części sprzętu, na którym pracuje system ERP.

Konsolidacja krok dalej

Wirtualizacja serwerowa umożliwia konsolidację zasobów i przynosi dalsze, znaczne korzyści biznesowe. Jednak niektóre zapisy licencji istotnie ograniczają możliwości jej wykorzystania w odniesieniu do rozwiązań klasy ERP. Przykładowo, firma Oracle nie prowadzi wsparcia technicznego dla bazy eksploatowanej w maszynie wirtualnej. Wobec tego, gdy w środowisku bazodanowym Oracle wystąpi błąd, to należy go odtworzyć w środowisku pracującym bezpośrednio na sprzęcie.

Zatem dla firm, które eksploatują SAP z bazą Oracle, migracja do bazy innego producenta może być powiązana z wdrożeniem wirtualizacji serwerowej. W wielu wypadkach jest to wręcz standardowy proces. Niektórzy producenci oprogramowania bazodanowego - m.in. IBM i Microsoft - wspierają pracę swoich baz w środowisku takim jak VMware czy Hyper-V. Obecnie zmiana motoru bazy danych obsługującej system ERP jest niemal standardową procedurą i charakteryzuje się niskim ryzykiem biznesowym. Dotyczy to także migracji do bazy danych eksploatowanej w środowisku wirtualizacji serwerowej oraz ewentualnej zmiany systemu operacyjnego, w którym będzie działać nowe środowisko bazodanowe.


TOP 200