Obrona przed nieuczciwym klientem

Dzięki umiejętnej integracji aplikacji Centrum Kredytowe Banku Zachodniego WBK SA nie tylko przetrwało fuzję banków, lecz także skróciło czas obsługi wniosku kredytowego do jednego dnia.

Dzięki umiejętnej integracji aplikacji Centrum Kredytowe Banku Zachodniego WBK SA nie tylko przetrwało fuzję banków, lecz także skróciło czas obsługi wniosku kredytowego do jednego dnia.

Obrona przed nieuczciwym klientem

<b>Karol Kubicki</b>, kierownik projektu w Centrum Kredytowym Banku Zachodniego WBK SA, Poznań

Pojawienie się w Wielkopolskim Banku Kredytowym inwestora strategicznego - Allied Irish Bank - zaowocowało rozpoczęciem nowych projektów informatycznych. Jednym z nich była budowa infrastruktury dla Wewnętrznego Centrum Kredytowego, powołanego do centralnego rozpatrywania wniosków kredytowych.

Projekt rozpoczął się ponad dwa lata temu i trwa do dziś, co jest wynikiem rozlicznych zmian zachodzących w banku. W tym czasie AIB połączył bowiem WBK z Bankiem Zachodnim, rozpoczął wdrożenie scentralizowanego systemu transakcyjnego ICBS oraz zbudował systemy do obsługi nowych produktów. W efekcie Centrum Kredytowe BZ WBK pobiera dane z kilkunastu systemów źródłowych, w tym trzech różnych systemów transakcyjnych (Sezam, Zorba, ICBS), Biura Informacji Kredytowej SA, a także wielu aplikacji pomocniczych - zarówno tworzonych samodzielnie, jak i dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

Choć środowisko informatyczne Centrum Kredytowego jest bardzo skomplikowane, to jednak dzięki przeprowadzonej integracji aplikacji działa w pełni automatycznie. "Pomimo wszystkich zachodzących w banku zmian, Centrum Kredytowe nie tylko utrzymało, lecz nawet rozszerzyło zakres swoich usług dla oddziałów. Dziś obsługuje całą ofertę kredytową banku dla osób fizycznych" - przekonuje Karol Kubicki, kierownik projektu integracyjnego w Centrum Kredytowym Banku Zachodniego WBK SA w Poznaniu.

Kłopoty na wejściu

Początkowo, na długo przed połączeniem z Bankiem Zachodnim, wnioski wysyłano faksem do Centrum Kredytowego. Taki sposób ich przekazywania powodował powstawanie błędów. "Wnioski często były niekompletne i trzeba je było uzupełniać - powstawało przy tym sporo błędów. Poza tym przy faksach i stanowiskach wprowadzania danych do systemu scoringowego powstawał tłok, pracownicy musieli brać nadgodziny - wszystko to niepotrzebnie wydłużało procedurę" - tłumaczy szef projektu. Aby usprawnić proces zbierania wniosków, informatycy Centrum Kredytowego WBK stworzyli Centralne Repozytorium Wniosków, do którego pracownicy oddziałów WBK wprowadzali dane za pośrednictwem terminali. Dzięki temu, że przed zapisaniem w bazie dane są weryfikowane, zniknął problem błędnie wypełnionych i niekompletnych formularzy.

Kolejny problem z wnioskami kredytowymi pojawił się w momencie połączenia WBK z BZ. Wykorzystywany przez BZ system Zorba nie posiadał własnego modułu do wprowadzania wniosków, co uniemożliwiało jego bezpośrednią integrację z Centralnym Repozytorium Wniosków. Informatycy Centrum Kredytowego zaradzili temu, tworząc aplikację e-Wniosek, która umożliwiła pracownikom oddziałów BZ SA wprowadzanie danych z wniosków kredytowych do Centralnego Repozytorium za pośrednictwem aplikacji stworzonej przy użyciu narzędzi PowerBuilder. Po weryfikacji danych wniosek jest wysyłany do repozytorium w postaci skompresowanego i zaszyfrowanego pliku XML.W repozytorium, po odszyfrowaniu pliku, jego struktura jest odwzorowywana w relacyjnej bazie danych.

Wraz z rozpoczęciem wdrożenia scentralizowanego systemu ICBS firmy Fiserv pojawiło się trzecie z kolei źródło danych dla Centrum Kredytowego. Wnioski kredytowe w kilkudziesięciu oddziałach korzystających już z ICBS są wprowadzane w jednym z jego modułów, a następnie przenoszone do Centralnego Repozytorium Wniosków w formie pliku tekstowego za pomocą usługi FTP.

Wystawa technologii

Do scoringu, czyli oceny wiarygodności kredytowej wnioskodawców, w Centrum Kredytowym BZ WBK SA służy aplikacja Credit Desk firmy Fair Isaac & Company. Oprócz tego bank wykorzystuje dwa systemy specjalizowane: Limit - samodzielnie stworzone rozwiązanie do oceny wniosków o limit na koncie osobistym oraz Prime firmy Card Tech, w którym oceniane są wnioski o wydanie kart bankowych. Wszystkie trzy systemy pobierają wnioski z Centralnego Repozytorium, ale posługują się przy tym różnymi mechanizmami. Credit Desk, działający na podstawie bazy Btrieve na platformie Windows NT, pobiera dane za pomocą specjalnie w tym celu napisanej aplikacji Informix 4GL. System Limit składa się z komponentów PowerBuilder, pracujących w środowisku serwera aplikacji Sybase EA Server na platformie Windows 2000. System pobiera dane z repozytorium za pośrednictwem niewielkiej aplikacji C++ z wbudowanymi zapytaniami SQL (ESQL/C). Do systemu Prime dane trafiają za pośrednictwem specjalizowanego komponentu COM.


TOP 200