Obieg to nie wszystko

W dzisiejszych firmach systemy zarządzania dokumentami nie mogą się obyć bez dodatkowych narzędzi, które usprawniają pracę firmy. Przedstawiamy kilka z nich.

Obieg to nie wszystko

Integracja AutoCAD-a z EMC Documentum za pomocą pakietu ? rmy McLaren Software.

Większość informacji w firmach jest przechowywana w postaci niestrukturalizowanej. Zapanowanie nad ogromem plików nie jest więc proste. Standardowym rozwiązaniem jest wprowadzenie narzędzia, które zajmie się przechowywaniem dokumentów, porządkowaniem relacji między nimi (np. przypisywaniem kolejnych wersji), kontrolą dostępu i archiwizacją. Typowo narzędzia te przechowują pliki biurowe, ale nie zawsze tak być musi. Przykładem może być duże biuro projektowe, które np. korzysta z aplikacji CAD/CAM i przetwarza dużą ilość dokumentów w natywnych formatach tych aplikacji. Najprostszy sposób integracji, który wykorzystuje interfejs pakietu zarządzania dokumentami zintegrowany z Windows, nie zawsze może mieć zastosowanie.

Chociaż integrację systemu, takiego jak EMC Documentum można wykonać za pomocą klienta My Documentum dla Windows, czasami warto sięgnąć po narzędzia firm trzecich. Przykładem pakietu, który uzupełnia możliwości Documentum w dziedzinie bezpośredniego zarządzania plikami CAD/CAM jest Enterprise Engineer firmy McLaren Software. Oprogramowanie to jest zintegrowane z pakietem CAD/CAM, dzięki czemu inżynier, który korzysta z niego nie musi opuszczać programu, aby pobrać, sprawdzić, czy zapisać wersję pliku. Nie musi nawet wybierać systemowego okna zapisu pliku na dysku, gdyż Enterprise Engineer posiada własną zakładkę. W przypadku programu AutoCAD jest to menu wstążkowe McLaren, które umożliwia pobranie, zapisanie, sprawdzenie i publikację wersji w połączeniu z zasobami EMC Documentum.

"Integracja oprogramowania CAD/CAM z EMC Documentum jest cenna dla doświadczonych jego użytkowników. Tacy inżynierowie często załączają rysunki, korzystając z opcji Attach Xref, zamiast zapisywać pliki w katalogach. W ten sposób można przygotować komplet rysunków dotyczących danego zagadnienia bez zapisywania wielu plików. Wszystko odbywa się szybko, bez opuszczania aplikacji, z wykorzystaniem repozytorium EMC Documentum" - mówi David Blain, dyrektor działu marketingu w McLaren Software.

Dokumenty pod lupą

Obieg to nie wszystko

Integracja Mic-rosoft Surface z EMC Documen-tum umożliwia interaktywne pre-zentowanie infor-macji pobieranych z repozytorium.

Ponieważ instalowanie kompletu aplikacji na każdej stacji roboczej nie jest opłacalne, na niektórych stacjach roboczych instalowane są programy służące do przeglądania zawartości. Nawet jeśli taki program jest tańszy, wymaga utrzymania jego aktualności, zapewnienia wsparcia technicznego i szkolenia użytkowników. Czasami korzystniejszym wyborem jest oprogramowanie, które umożliwi przejrzenie każdego pliku przetwarzanego przez firmę bez instalacji przeglądarki. Przykładem takich narzędzi jest Brava! For Documentum firmy Informative Graphics. Oprogramowanie to umożliwia przejrzenie każdego dokumentu oraz adnotacje na nim. Notatki stają się częścią dokumentu, można także wygenerować jego nową wersję/wydanie (rendition), zapisać utworzony PDF do repozytorium. W ten sposób można umieścić notatki w dowolnym pliku (także CAD), zachowując jego wektorowe właściwości, co jest szczególnie istotne przy wydruku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200