O informatyce z administracją publiczną

27 i 28 września odbędzie się już XXIV Forum Teleinformatyki. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie system informacyjny państwa i obywatela. Computerworld jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

fot. BizTech Sesja otwierająca ubiegłoroczne Forum Teleinformatyki.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W poprzedniej edycji Forum uczestniczyło 483 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

W tym roku w ciągu dwóch dni uczestnicy mogą spodziewać się 8 sesji tematycznych, nocnego panelu eksperckiego i zamykającego Forum tzw. kotła dyskusyjnego.

Zobacz również:

  • Rząd Wielkiej Brytanii zorganizuje w listopadzie globalny szczyt AI

Computerworld również i w tym roku objął patronat nad wydarzeniem.

Spotkanie z tradycjami

Forum Teleinformatyki to jedna z największych i najstarszych imprez branży teleinformatycznej. Od 24 lat. Jego organizatorem jest BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym w usprawnianiu usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

W tym roku Komitet Honorowy Forum tworzą: Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum. Honorowymi Patronami są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

8 sesji – 8 wyzwań

Sprawność i skuteczność nowoczesnego państwa, we wszelkich aspektach działania, zależna jest od sprawnie działających tytułowych systemów informacyjnych państwa i obywatela. Ich sprawność gwarantują starannie planowane i realizowane procesy modernizacyjne, sięgające po nowe metody, narzędzia i usługi, również te tworzone poza administracją publiczną. Nie da się bowiem budować nowoczesnego systemu informacyjnego bez efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli. O tym uczestnicy będą mogli więcej usłyszeć podczas wspomnianych sesji tematycznych. Forum otworzą wystąpienia Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji oraz dra Dominika Rozkruta – prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wystąpienia będą wygłoszone w inauguracyjnej sesji „System informacyjny państwa i obywatela – szanse i bariery”. Druga sesja „Infrastruktura informacyjna państwa – stan, wyzwania, perspektywy kluczowych projektów”, poświęcona będzie najciekawszym i kluczowym dla funkcjonowania państwa projektom informatycznym, realizowanym przez administrację rządową. Kolejne sesje to:

„Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: baza danych ubezpieczeniowych”

„Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, interoperacyjność, technologie”

Kolejną sesję, poświęconą umiejętnościom i kompetencjom informatycznym, przygotowuje i poprowadzi Rada ds. Kompetencji Sektora IT.

W drugim dniu Forum będzie można uczestniczyć w jednej z trzech równoległych sesji tematycznych” „Forum młodych mistrzów”, „Forum nowych idei” albo „Forum poszukującej administracji rządowej”.

Jak co roku wydarzenie zakończy wręczenie ważnej dla środowiska nagrody im. Marka Cara, pomysłodawcy Forum.

Patron nagrody był popularyzatorem informatyki i internetu w Polsce. Pracował jako dziennikarz, pisał m.in. dla Computerworlda w pierwszych latach istnienia naszego pisma. W rządzie premiera Waldemara Pawlaka został jego pełnomocnikiem ds. Informatyki, a po jego dymisji dyrektorem Biura Informatyki w Urzędzie Rady Ministrów. Zginął w wypadku samochodowym w 1997 roku. Miał niespełna 44 lata.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200