Nowy program sporządzania raportów

Firma Cognos, zajmująca się oprogramowaniem i narzędziami Business Intelligence, wprowadziła na rynek nowy produkt pod nazwą Cognos ReportNet.

ReportNet jest kompletnym i jednolitym środowiskiem przeznaczonym do tworzenia każdego typu i rodzaju raportu (raportów operacyjnych, zapytań ad hoc, sprawozdań itp.) przy pomocy przeglądarki internetowej.

Program umożliwia tworzenie raportów prostych jak i złożonych, wyposażonych w takie cechy jak wielostronicowość (multi-page), wieloobiektowość (multi-object), tworzenie zapytań do wielu źródeł danych w jednym raporcie (multi-query).

Zobacz również:

Implementacja standardu XML i Unicode zapewnia, że raport stworzony w ReportNet może być automatycznie przetłumaczony i wyświetlony w różnych językach.

ReportNet łączy w sobie cechy znanych już programów firmy Cognos, takich jak Impromptu, Impromptu Web Reports, Cognos Query, oferując jednocześnie nową architekturę i większą funkcjonalność. ( www.cognos.com )