Nowe technologie zachwieją pozycją wielkich dostawców IT

Dla przykładu, w sektorze ochrony zdrowia zdalny monitoring stanu pacjenta może zastąpić osobiste wizyty w gabinecie lekarskim. W rolnictwie sterowane zdalnie czujniki będą generować większe plony i doprowadzą do redukcji kosztów hodowli. Branże logistyczna, wydobywcza i budowlana przerzucą się na bezzałogowe, samosterujące pojazdy, rezygnując z siły roboczej będącej głównym czynnikiem generującym koszty w przedsiębiorstwach.

Automatyzacja urządzeń może również doprowadzić do pojawienia się bezzałogowych pociągów, które nie wymagają obsługi przez człowieka. Garaże i parkingi będą komunikować się z jeżdżącymi bez kierowców samochodami, które samodzielnie będą wybierać miejsca parkingowe oferujące niższe opłaty za postój. Czujniki zainstalowane w urządzeniach będą automatycznie informować dostawców o wadliwości produktu i za pomocą drukarek 3D samodzielnie produkować części zamienne.

Co ważne, rozwój takich technologii oznacza także szybszy wzrost konkurencji na rynku. Dostosowując się do nowych warunków, firmy będą tworzyć nowe, pośrednie stanowiska pracy. Takie jak dyrektor ds. cyfryzacji, którego zadaniem będzie zarządzanie firmą zgodnie z jej cyfrową strategią.

Uczestnicy konferencji Symposium ITxpo podkreślają, że o ile zaprezentowane przez Gartnera trendy i technologie nie są dla nich niczym nowym, o tyle realne są problemy naszkicowane przez firmę doradczą dotychczas nie były wskazywane.

„W jaki sposób, jako duże organizacje, mamy filtrować niezliczone ilości napływających zewsząd bodźców i dokonywać selekcji tylko tych, które są kluczowe dla naszego biznesu?” – pytała Deborah Cassidy, dyrektor ds. systemów IT i procesów biznesowych w Genworth Financial. „Większość dużych firm nie ma nawet struktury, która pozwoliłaby na uchwycenie niuansów rynków i odpowiednie reagowanie”.

Sytuacja, w której rynek dużych dostawców IT ulega spektakularnym zmianom, jest trudna do wyobrażenia, ale możliwa. Jak mówi Todd Nicholls, p.o. dyrektor ds. IT w Eileen Fisher, dużej firmie działającej w branży odzieżowej, „słyszymy, co się mówi, ale dotrze to do nas dopiero, jak już się wydarzy”.


TOP 200