Niezbędny przewrót w procesach

1. Kompleksowość i ciągłość

Klient nie jest zainteresowany podziałami czy granicami jednostek organizacyjnych dostawcy czy dostawców. Poszukuje "wirtualnego dostawcy", pracującego w sposób optymalny z jego punktu widzenia. Dlatego zarządzanie powinno objąć cały proces biznesowy. Nie tylko bezpośredniego sprzedawcę czy generalnego wykonawcę, ale także jego dostawców czy partnerów, a nawet klienta.

2. Ewolucyjna zmienność w czasie wykonywania

Pracownicy realizujący proces muszą mieć możliwość wprowadzania w nim zmian zgodnie z wymaganiami klienta. Dlatego proces wdrożony w organizacji jest nazywany "procesem standardowym". Standard ten jest zmieniany przez wykonawcę pod wpływem nowych doświadczeń, technologii czy wymagań klienta.

Zobacz również:

  • Zarządzanie procesami zapewnienia jakości z IBM Test Engineering
  • Po pandemii liderzy firm stawiają na odporność ich biznesów

3. Wykonanie procesu jest równoznaczne z jego udokumentowaniem

Tylko pod tym warunkiem możemy porównać proces standardowy z wykonaniem procesu. I tylko wtedy możliwe jest uzyskiwanie na bieżąco informacji o wszelkich innowacjach wprowadzonych przez wykonawców procesów oraz o ich skutkach. Wówczas można mówić o dynamicznym bieżącym zarządzaniu, opierającym się na poszukiwaniu nowych rozwiązań przez aktywne eksperymentowanie wykonawców procesów oraz na ich analizie przez kierownictwo.

Dynamiczne administrowanie procesami biznesowymi pozwala zbudować i rozwijać instytucjonalną zdolność percepcji i adaptacji, aby jak najszybciej i najlepiej reagować na zmiany oczekiwań i wymagań indywidualnego klienta. W ramach bieżącej działalności tworzona i weryfikowana jest wiedza, która równocześnie jest podstawą oceny i kontroli wykonawców procesów. Dynamiczne zarządzanie procesami łączy działalność operacyjną z pozyskiwaniem, ujawnianiem i dzieleniem się wiedzą. Dzięki temu dynamic BPM pozwala na wykorzystanie wykonywanych procesów jako:

1. źródła wiedzy;

2. miejsca kreatywnego, szerokiego tworzenia wiedzy; ograniczonego eksperymentowania;

3. zapisu wiedzy; budowania baz wiedzy bez konieczności tworzenia i obsługi dodatkowego systemu.

Wdrażając dynamic BPM, chodzi o to, żeby uprościć pracę.

Niezbędny przewrót w procesach

TOP 200