Niezbędny przewrót w procesach

Procesy odtwarzane w systemie

Wymaga to modyfikacji podejścia do zarządzania procesowego w sferze zmian w kulturze organizacyjnej firm, a także w organizacji procesu wdrożenia. Wymaga więc modyfikacji koła Deminga. Dotychczas zgodnie z kołem Deminga zaczynaliśmy zawsze od identyfikacji procesów. W dynamic BPM możemy w skrajnych przypadkach z tego kroku zrezygnować i posłużyć się mechanizmem odkrywania procesów na podstawie ich udokumentowanych wykonań (Business Process Discovery). Wtedy nie przygotowujemy wstępnie modelu procesu, ale analizujemy, jak ten proces był wykonywany w systemie dynamic BPM, i na tej podstawie określamy jego model. To według Gartnera jedna z najbardziej perspektywicznych i efektywnych technologii wdrażania procesów. Gartner oraz Forrester przewidują, że dynamic BPM w najbliższych latach będzie jedną z kluczowych metodyk w administrowaniu i w technologiach IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem2. Możemy dzięki niej skrócić czas i zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć zwrot z inwestycji w dynamic BPM. A także znacząco przyspieszyć adaptowanie procesów do zmieniających się warunków ich wykonania.

Nowa era w zarządzaniu procesami

Korzyści i potencjał rozwojowy nowej metodyki dostrzegli już dostawcy oprogramowania.

Główna zmiana zasad tworzenia oprogramowania idzie w kierunku usunięcia sztywności wnoszonej przez traktowanie zidentyfikowanych procesów jako obowiązującego algorytmu działania i umożliwienia użytkownikowi aplikacji BPMS samodzielnego wykonywania (HandySoft) lub planowania i wykonywania (Ultimus) czynności, które wcześniej nie były planowane. W efekcie procesy dynamic są prostsze.

Zobacz również:

  • Zarządzanie procesami zapewnienia jakości z IBM Test Engineering
  • Po pandemii liderzy firm stawiają na odporność ich biznesów

Automatyzując procesy, systemy klasy dynamic BPMS pozwalają na dalsze przyspieszenie, obniżenie kosztów i podniesienie efektywności wdrożenia zarządzania procesowego dzięki:

ograniczeniu opisu procesów do wstępnego modelowania lub modelowania ich znanych, stałych elementów i dalszego uszczegółowiania, wykorzystując mechanizm "uczenia się" systemu;

znaczącemu przyspieszeniu usprawniania procesów poprzez umożliwienie wnoszenia zmian do realizowanych procesów przez ich wykonawców lub liderów w sposób ewolucyjny bądź skokowy;

umożliwieniu natychmiastowego upowszechniania wiedzy zawartej we wprowadzanych innowacjach procesów.

Wykorzystanie możliwości systemów klasy dynamic BPMS pozwala firmom na ciągłe ujawnianie do tej pory ukrytej wiedzy o realizacji procesów, które nie są możliwe do strukturalizacji poprzez określenie ich jednoznacznych algorytmów. Znacznie przyspieszają pozyskiwanie wiedzy o realizacji procesów, ograniczając lub eliminując czas potrzebny na ich formalną identyfikację. Wszystko to ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom chwytania pojawiających się szans. Może to nie tylko decydować o efektywności, ale nawet o istnieniu na rynku. Dlatego wydaje się, że o klasycznych, statycznych systemach BPMS szybko zapomnimy.


TOP 200