Niezależny Uniface

Uniface 7 to pakiet narzędziowy do budowy aplikacji niezależnych od platformy sprzętowej i systemowej.

Uniface 7 to pakiet narzędziowy do budowy aplikacji niezależnych od platformy sprzętowej i systemowej.

W ostatnich latach daje się zauważyć trend odchodzenia od rozwiązań uzależniających użytkownika do korzystania z produktów jednej firmy. Klienci zwracają się ku technologiom otwartym, pozwalającym wykorzystywać produkty różnych dostawców.

Przedsiębiorstwa, skupiając się na uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, zauważają istotne zalety stosowania rozwiązań technologicznie niezależnych i bezpieczeństwa inwestowania w narzędzia do budowy aplikacji nie związane z dostawcą bazy danych lub systemu operacyjnego. Przezwyciężenie uzależnienia od konkretnych dostawców sprzętu, systemów operacyjnych, technologii baz danych, protokołów komunikacyjnych oznacza decyzję wyboru najlepszych rozwiązań stosownych do potrzeb.

Jednym z narzędzi niezależnych, stosowanym do budowy aplikacji, jest Uniface amerykańskiej firmy Compuware. Dostarcza ona narzędzi do budowy i testowania aplikacji oraz narzędzi do zarządzania systemami.

Uniface uniezależnia aplikację od technologii. Aplikacja wykonana z użyciem tego narzędzia nie jest związana z określoną bazą danych, systemem operacyjnym, protokołem komunikacyjnym czy interfejsem użytkownika. Może ona działać na wielu platformach w różnych konfiguracjach, współpracując z wieloma systemami zarządzania bazami danych, bez potrzeby wprowadzania zmian w logice aplikacji czy generowania różnych wersji. Programiści mogą skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesu, a nie na ciągłym przystosowywaniu aplikacji do zmian w infrastrukturze informatycznej. Uniface jest narzędziem przeznaczonym do budowania aplikacji o szerokim zasięgu (enterprise wide) dla całego przedsiębiorstwa, a jednocześnie ważnych z punktu widzenia biznesu przedsiębiorstwa (business critical). Przedsiębiorstwa i instytucje w stosunku do aplikacji, a zwłaszcza ich twórców, stawiają coraz większe wymagania. Można do nich zaliczyć:

  • Szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesu. Powoduje to zapotrzebowanie na nowe aplikacje, które zaspokajają potrzebę przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie poprzez stwarzanie nowych możliwości generują zapotrzebowanie na kolejne aplikacje, które muszą być integrowane z już działającymi. Jest to ważne, zwłaszcza z punktu widzenia przetwarzania danych.

  • Integracja danych. Spojrzenie na dane z punktu widzenia użytkowników musi być spójne bez względu na fizyczne rozmieszczenie danych. Aplikacje muszą zapewnić dostęp do danych i możliwość ich przetwarzania niezależnie od źródła. Dane o znaczeniu krytycznym dla biznesu bywają przechowywane w strukturach nierelacyjnych. Do tych struktur aplikacje też muszą umieć sięgać. Uniface zapewnia dostęp zarówno do różnych systemów relacyjnych baz danych, jak i do danych przechowywanych w plikach.

  • Integracja nowych technologii. Kiedy na rynku pojawiają się nowe efektywniejsze rozwiązania technologiczne, firmy muszą mieć możliwość skorzystania z nich na drodze ewolucyjnego rozwoju, bez zakłócania bieżącej działalności. Dla użytkowników ważna jest możliwość łagodnego wejścia w nowe technologie. Szybki rozwój technologiczny następuje w dziedzinie . Zmiana w warstwie bazy danych jest prosta przy zastosowaniu narzędzia, pozwalającego na budowę aplikacji niezależnych od bazy danych.

  • Ochrona inwestycji. Firmy pragną maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie oferują posiadane zasoby informatyczne. Narzędzia wspomagające tworzenie aplikacji niezależnych od technologii muszą działać sprawnie w obecnym środowisku informatycznym firmy i umożliwiać łatwe przejście do innego. Jednym z aspektów niezależności jest łatwość przejścia z jednego systemu zarządzania bazami danych na inny. Narzędzie niezależne - poza udostępnieniem danych pochodzących z wielu różnych źródeł - musi zapewnić wykorzystanie specyficznych możliwości i mechanizmów charakterystycznych dla konkretnego systemu zarządzania bazami danych, bez ograniczenia niezależności aplikacji.

  • Zmniejszenie wydatków na szkolenia. Wykorzystywanie wielu różnych narzędzi i baz danych wymaga od zespołów programistów i projektantów aplikacji stałego podnoszenia kwalifikacji w zakresie różnych baz danych i narzędzi. Powoduje to wzrost kosztów szkoleń i ma negatywny wpływ na produktywność zespołów programistów i projektantów. Zastosowanie jednego narzędzia do budowy aplikacji w znacznym stopniu ogranicza koszty szkoleń. Programiści nie tracą czasu na naukę specyficznych składni i właściwości charakterystycznych dla różnych systemów baz danych, Narzędzie maskuje różnice implementacyjne między poszczególnymi bazami danych, wykorzystuje zaś możliwości każdego z nich.

    Uniface jest narzędziem pozwalającym na budowę aplikacji niezależnych od technologii.


  • TOP 200