Niepewność, wojskowe wychowanie a innowacyjność izraelskich firm

Jak doszło do tego, że Izrael przyciąga dwukrotnie więcej kapitału inwestycyjnego na rozwój nowych przedsiębiorstw niż Stany Zjednoczone i trzydziestokrotnie więcej niż Europa? Odpowiedź można znaleźć w książce Start-up Nation.

Korzyści, jakie uzyskuje Izrael dzięki służbie wojskowej obowiązującej wszystkich obywateli, nie wyjaśnił nam ani Amerykanin, ani Izraelczyk. Gary Shainberg wygląda raczej jak marynarz (w krępym i przysadzistym typie) niż inżynier, być może z powodu 18-letniego stażu w marynarce brytyjskiej. Obecnie jest wiceprezesem British Telecom odpowiedzialnym za technologie i innowacje. Spotykamy się z nim w jednym z barów w Tel Avivie.

Konieczność szybszego dojrzewania…

W Izraelu historia osiągnięć naukowych jest w jakimś sensie mniej istotna niż historia służby wojskowej. Jedno z najważniejszych pytań, zadawanych podczas każdej rozmowy o pracę, brzmi: w jakiej jednostce pan służył?

"Istnieje jakiś niewytłumaczalny składnik izraelskich innowacji - stwierdza i zaczyna rozwijać początki własnej teorii na ten temat. - Myślę, że chodzi o dojrzałość. Nigdzie na świecie ludzie, którzy pracują w ośrodkach innowacji, nie muszą jednocześnie odbywać obowiązkowej służby wojskowej" - mówi Gary Shainberg.

W wieku 18 lat Izraelczycy wstępują na wojska na co najmniej dwa do trzech lat. Jeśli nie wyrażą chęci przedłużenia służby, rozpoczynają zazwyczaj studia uniwersyteckie. Według danych OECD, 45% Izraelczyków ma wyższe wykształcenie i jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. W momencie ukończenia college’u Izraelczycy mają dwadzieścia kilka lat. Niektórzy uzyskali już stopień magistra, wielu zawarło związek małżeński. "Wszystko to wpływa na możliwości intelektualne jednostki. Izraelczycy są o wiele dojrzalsi, gdyż mają znacznie więcej doświadczeń życiowych " - uważa Gary Shainberg.

Zdolność do generowania innowacji wynika często z umiejętności spojrzenia na zagadnienie z innej perspektywy. Perspektywa wynika z doświadczenia, a to z kolei jest owocem wieku lub dojrzałości. W Izraelu nabywasz doświadczeń, perspektywy i dojrzałości w młodszym wieku, gdyż w ciągu kilku zaledwie lat od ukończenia szkoły średniej społeczeństwo serwuje ci szereg doświadczeń, które pozostawiają głębokie ślady w twojej psychice i umysłowości. Kiedy Izraelczycy rozpoczynają naukę w college’u, mają zupełnie inne możliwości intelektualne niż ich amerykańscy rówieśnicy.

…i obowiązkowa służba wojskowa

"Masz zupełnie inny pogląd na życie. Jestem przekonany, że dużą rolę odgrywa tu późniejsze kształcenie uniwersyteckie, zawieranie związków małżeńskich w stosunkowo młodym wieku, doświadczenie służby wojskowej; spędziłem osiemnaście lat w brytyjskiej marynarce, więc sądzę, że jestem w stanie to sobie wyobrazić" - kontynuuje Gary Shainberg. "W wojsku musisz twardo stąpać po ziemi; podejmować decyzje dotyczące życia i śmierci. Uczysz się dyscypliny. Uczysz się panować nad sobą, zwłaszcza wówczas, gdy trafiasz na front lub uczestniczysz w działaniach operacyjnych. To cechy, które w świecie biznesu okazują się bardzo przydatne" - dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200