Niedoceniana infrastruktura

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie jest zbyt istotne, gdzie zostaną umieszczone nasze serwery, a dla sprawnego działania systemu wystarczy, by w serwerowni znalazły się szafy, patch panele i klimatyzator. Dlatego dość często zdarza się, że informatycy traktują infrastrukturę fizyczną z pewnym lekceważeniem. To poważny błąd.

Warto pamiętać, że właśnie w szafach instalacyjnych zamontujemy sprzęt, którego niezawodne działanie będzie niezbędne do sprawnego działania biznesu. Wszystkie zaniedbania popełnione na etapie planowania serwerowni bądź centrum danych zemszczą się w postaci problemów z wychłodzeniem urządzeń, ich wyższą awaryjnością czy szybszym zużywaniem się, co z kolei spowoduje przestoje. Utrudniony dostęp do urządzeń w razie konieczności ich naprawy bądź wymiany będzie dodatkowo przedłużał czas przestoju. Wszystko to przełoży się na dodatkowe koszty. Skoro rozważne podejście do kwestii pomieszczenia może pozwolić zaoszczędzić pieniądze w przyszłości, to chyba warto zająć się starannie nie tylko doborem serwerów i aplikacji, ale skupić się również na tej "zerowej warstwie", czyli na infrastrukturze fizycznej.

Dla małej firmy

W małym biurze często nawet nie ma miejsca na serwerownię, zaś rolę "centrum danych" pełni jeden bądź dwa stojące w kącie serwery. Trudno mówić o komforcie pracy w pobliżu takiego głośnego urządzenia, nie zawsze można mu też zapewnić odpowiednie warunki. Na rynku można znaleźć specjalnie do tego przeznaczone miniserwerownie, przypominające wyglądem zewnętrznym typowe szafki biurowe. Wytłumią hałas generowany przez serwer, jednocześnie dbając o jego właściwe chłodzenie.

Choć taka szafka mieszcząca jeden serwer to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, może być - mimo wszystko - tańszą metodą zapewnienia komfortu pracy, niż wydzielenie z biura małego pomieszczenia na serwer i zapewnienie mu odpowiednich warunków. Dostępne są też większe szafy

(np. 12U) czy nawet zdolne pomieścić urządzenia wysokości 38U. W niedużej, wyposażonej w serwerownię firmie, często znajdą zastosowanie szafki naścienne, pozwalające na zainstalowanie centrali telefonicznej przełącznika sieciowego czy serwera.


TOP 200