Nie łączy nas coraz więcej

Wysokość comiesięcznego rachunku telefonicznego, jaki każda firma posiadająca własną centralę telefoniczną musi płacić TP SA, można znacząco zmniejszyć. Wystarczy ominąć sieć Telekomunikacji, instalując rozwiązanie zapewniające bezpośrednią łączność centrali z sieciami operatorów GSM.

Wysokość comiesięcznego rachunku telefonicznego, jaki każda firma posiadająca własną centralę telefoniczną musi płacić TP SA, można znacząco zmniejszyć. Wystarczy ominąć sieć Telekomunikacji, instalując rozwiązanie zapewniające bezpośrednią łączność centrali z sieciami operatorów GSM.

Ogromna ekspansja operatorów sieci komórkowych w Polsce cieszy osoby korzystające z dobrodziejstw telefonii mobilnej. Tej radości jednak nie podzielają prezesi firm, podpisujący faktury za usługi telekomunikacyjne. Wysokie ceny połączeń z sieci stacjonarnej TP SA do sieci komórkowych są istotną pozycją w comiesięcznym rachunku telefonicznym.

Porównując ceny połączeń różnych operatorów, można dojść do wniosku, że najlepszym sposobem ograniczenia kosztów telefonicznych byłoby kierowanie połączeń do sieci komórkowych przez telefon GSM, podłączony do firmowej centrali telefonicznej. Można to wykonać za pomocą specjalnych przystawek, które w rzeczywistości są po prostu inaczej wyglądającym i obsługiwanym telefonem komórkowym. Urządzenia tego typu produkują m.in. Nokia i Vierling.

Sposób podłączenia

Podłączenie urządzenia do centrali można przeprowadzić poprzez porty: analogowy lub cyfrowy (ISDN). Port cyfrowy umożliwia podłączenie urządzenia mającego wbudowane dwa wyjścia GSM, zaś analogowy - urządzenia z jednym wyjściem.

Po podłączeniu urządzenia należy wybrać sposób łączenia się z sieciami komórkowymi. Centrale telefoniczne umożliwiają ustawianie prefiksu, który informuje centralę, że numer będzie wybierany przez przystawkę GSM. We wszystkich centralach funkcjonuje prefiks 0 lub 9, służący do wybierania połączeń zewnętrznych. Są też centrale, które po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania realizują takie połączenia automatycznie na podstawie wybieranego numeru. Takim oprogramowaniem jest np. ARS (Automatic Route Selection) dla central Alcatel 4400.

W przypadku automatycznego wybierania linii zewnętrznych można zdecydować, czy przy zajętych wszystkich portach przystawki GSM kolejne połączenie ma wychodzić przez operatora telefonii stacjonarnej czy też ma zostać odrzucone np. z komunikatem, że wszystkie linie są już zajęte.

Rachunek kosztów i zysku

Instalacja opisanego systemu jest związana z dość dużymi nakładami finansowymi na sprzęt i oprogramowanie. Dlatego konieczne jest oszacowanie opłacalności inwestycji na zakup przystawki GSM i czasu, po którym ma ona szansę się zwrócić.

Przykładowo, fikcyjna firma X każdego miesiąca odprowadza do TP SA średnio 10 tys. zł netto za wszystkie realizowane przez centralę połączenia telefoniczne. Analiza wydruków billingowych dostarczonych z TP SA (i jej weryfikacja z własnym systemem billingowym) wykazała, że średni miesięczny koszt połączeń z sieciami komórkowymi wynosi 4200 zł netto. Ponieważ połączenia po godzinach pracy (między 18.00 a 8.00) stanowią ułamek tej kwoty, to można je pominąć jako nieistotne. Szczegółowy wykaz oszczędności wynikających z zastosowania przystawek GSM przy centrali telefonicznej wyposażonych w karty SIM różnych operatorów podany jest w tabeli. Ceny połączeń do sieci komórkowych zostały skalku-lowane według najniższych stawek z cenników krajowych operatorów GSM. Wliczono także minuty bezpłatne i miesięczny abonament. Cena przystawki GSM firmy Vierling (Ecotel ISDNtwin) wynosi ok. 12 tys. zł netto. Fikcyjnej firmie X inwestycja zwraca się w ciągu 6 miesięcy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200