Narodziny potrzeby

Zarządzanie wiedzą przynosi oczekiwane korzyści

Narodziny potrzeby

Zarządzanie więdzą - rezultaty badania

Zapytano badanych o ich oczekiwania w odniesieniu do zarządzania wiedzą i czy się one spełniły. Prezentowany wykres zawiera rezultaty tego badania. Niektóre korzyści są konwencjonalne i ukierunkowane na koszty. Ponad połowa badanych potwierdziła, że podstawową kwestią, która powodowała wprowadzanie tych mechanizmów, było osiąganie wyższych zysków, wyższy udział w rynku (42%), redukcja kosztów (39%). Osiągnięto korzyści również w innych obszarach, takich jak kreowanie nowych możliwości biznesowych (58%) oraz większa stałość pracowników (42%). Te rezultaty wskazują, że jest potencjał dla wielu korzyści, lecz zaledwie połowa firm z inicjatywami zarządzania wie, że można je uzyskać.

Kolejne badanie KPMG przeprowadzono w następnym roku wśród dyrektorów generalnych, dyrektorów finansowych, marketingu i innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą w 423 firmach o obrotach powyżej 200 mln funtów rocznie. Przebadano przedsiębiorstwa z sektorów: finansowego, produktów konsumenckich, chemicznego, wysokich technologii, rządowego, usługowego w krajach, takich jak Wielka Brytania, USA, Niemcy, Francja, Holandia, kraje skandynawskie. Ponownie wyciągnięto ciekawe wnioski:

Zarządzanie wiedzą zostało zaakceptowane jako część procesu biznesowego

 • 81% organizacji potwierdziło istnienie u nich bądź rozważanie wprowadzenia programu zarządzania wiedzą

  Zobacz również:

  • Twitter ma nowego szefa
  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO

 • 38% miało już takie inicjatywy

 • 30% je wprowadzało

 • 13% badało potrzebę.

  Rozpoznano już wiele korzyści płynących z zarządzania wiedzą

 • 79% organizacji uznało, że zarządzanie wiedzą ma bardzo ważną lub ważną rolę w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 • 75% w poprawie marketingu

 • 72% w poprawie jakości obsługi klienta, 57% w rozwoju pracowników, 64% w rozwoju produktu

 • 64% we wzroście przychodów i zysków.

  Organizacje z programem zarządzania wiedzą są sprawniejsze od tych, które nie mają takiego programu

  Firmy, w których wdrożono program zarządzania wiedzą, znacznie rzadziej narzekały na to, że rzeczy raz wymyślone w jakimś dziale są ponownie wymyślane w innym dziale. Nie ma zatem wątpliwości, że firmy powinny zarządzać wiedzą. Oczywiście problem stanowi, jak.

  Jednym z wyzwań organizacji jest zbudowanie systematycznych praktyk zarządzania wiedzą. Organizacje, które chcą dynamicznie radzić sobie ze zmieniającym się otoczeniem, muszą kreować informacje i wiedzę, a nie tylko przetwarzać je w efektywny sposób.

  Agnieszka Romańczuk jest dyrektorem personalnym Xerox Europa Środkowa i Wschodnia.


 • TOP 200