Narodziny potrzeby

Wartość większości produktów i usług zależy w dużej mierze od tego, jak firma potrafi rozwijać kluczową wiedzę, marketing i zrozumienie klienta oraz innowacyjność i kreatywność swoich pracowników.

Wartość większości produktów i usług zależy w dużej mierze od tego, jak firma potrafi rozwijać kluczową wiedzę, marketing i zrozumienie klienta oraz innowacyjność i kreatywność swoich pracowników.

Bez wątpienia wśród kadry zarządzającej utrwalił się już pogląd, że wiedza ma zasadnicze znaczenie dla organizacji. Wielu znanych autorów podkreśliło znaczenie wiedzy jako głównego zasobu firmy.

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
  • Nowa prezes Equinix

Peter Drucker twierdzi, że w obecnej gospodarce wiedza jest najważniejszym zasobem, ważniejszym niż praca, kapitał, środki trwałe, a w rzeczywistości jest ona jedynym ważnym zasobem. Według niego, to wiedza prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Wiedza jest potężną, nową siłą korporacji, a wartość większości produktów i usług zależy w dużej mierze od tego, jak firma potrafi rozwijać swoje know-how, marketing, zrozumienie klienta, innowacyjność i kreatywność pracowników. Dlatego ludzie, którzy podejmą wysiłek wdrożenia projektów zarządzania wiedzą, odegrają kluczową rolę w stworzeniu przyszłego sukcesu firmy. Korporacje inwestują w budowanie systemów zarządzania wiedzą, a wiele firm mianowało specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą w firmie.

Upowszechniające się benchmarking, audyty wiedzy, transfer najlepszych praktyk, rozwój pracowników wskazują na to, iż waga wiedzy organizacyjnej i wartości niematerialnych wzrastają. Według badań KPMG, już dzisiaj jedna na 10 firm twierdzi, iż zarządzanie wiedzą zmieniło znacznie sposób, w jaki funkcjonuje, a 43% firm ujawnia, że posiada projekty wdrażania zarządzania wiedzą.

U konsultantów

Zarządzanie wiedzą ma różne konsekwencje dla różnych firm w różnych kontekstach rynkowych. Do grupy przewodzących w zarządzaniu wiedzą należą firmy konsultingowe. Istnieje wiele powodów, dla których zarządzanie wiedzą stało się tak istotne dla firm konsultingowych. Po pierwsze, wiedza jest ich głównym produktem.

Po drugie, również globalizacja wpłynęła w znaczący sposób na zmianę modelu biznesowego tych firm. W przeszłości klienci potrzebowali porady osób inteligentnych, ekspertów z firm konsultingowych w rozwiązaniu ich problemu. Coraz częściej jednak firmy zaczęły zatrudniać tak samo inteligentnych ludzi i chciały raczej korzystać z szerokiego doświadczenia firm konsultingowych, z ich wiedzy korporacyjnej, a nie tylko wiedzy konkretnych ekspertów. Dlatego firmy konsultingowe musiały udowodnić klientom siłę swojej kolektywnej wiedzy. Wymagało to od nich bogatego doświadczenia, syntezy i dostępności wiedzy. Po trzecie, dzięki sprawnemu podejściu do zarządzania wiedzą firmy konsultingowe mogły zyskać na czasie. Być dobrze poinformowanym jest ważne, lecz być pierwszym dobrze poinformowanym jest ważniejsze.

Tak więc w firmach konsultingowych zarządzanie wiedzą zmieniło krajobraz całego sektora.

Oręż do konkurowania

Ale nie tylko dla firm konsultingowych proces ten przynosi znaczne korzyści. W ostatnich latach wiele badań potwierdziło, iż wiedza staje się krytycznym zasobem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy. Jednym z badań jest to, które przeprowadziła KPMG wśród 100 najlepszych brytyjskich firm o obrotach przekraczających 200 mln funtów rocznie.

Na jego potrzeby zdefiniowano wiedzę jako wiedzę biznesową na temat klientów, produktów, procesów, konkurentów, która może być zawarta w umysłach ludzi lub na papierze albo w formie elektronicznej. Zarządzanie wiedzą zostało zdefiniowane jako systematyczne i planowe działanie wykorzystywania wiedzy organizacji w celu poprawy efektywności działania firmy.

Na podstawie wyników tych badań wysnuto ciekawe wnioski:

Zarządzanie wiedzą będzie zjawiskiem trwałym

Zapytano respondentów o opinię na temat zarządzania wiedzą i tylko 2% uznało je za modę, 43% zaś potwierdziło, iż ma inicjatywy z zakresu zarządzania wiedzą.

Brak zarządzania wiedzą kosztuje

Respondenci zapytani o straty spowodowane odejściem kluczowych pracowników stwierdzili, iż ponoszą znaczne straty biznesowe z powodu: pogorszenia relacji z kluczowym klientem (43%), utraty wiedzy na temat najlepszej praktyki w specyficznym obszarze (50%), a także dlatego że nielojalny pracownik "zabiera" klienta ze sobą do innej firmy (10%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]group.com

TOP 200