Najlepsze polskie uczelnie techniczne

W roku 2011 uczelnie z Warszawy i Krakowa znów okazały się bezkonkurencyjne w rankingu szkół wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita.

Najlepsze polskie uczelnie techniczne
Do najlepszych uczelni technicznych i informatycznych w Polsce należą

- Politechnika Warszawska (wskaźnik - 100; ocena przez kadrę akademicką - 100; preferencje pracodawców - 100)

- Politechnika Wrocławska (77.1; 82.5; 73.6)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (72.1; 74.2; 75.8)

- Politechnika Śląska w Gliwicach (52.5; 44.4; 46.5)

- Politechnika Poznańska (47.8; 33.9; 33.2)

- Politechnika Gdańska (47.8; 33.9; 33.2)

- Politechnika Łódzka (41.4; 23.7; 25.8)

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (34.4; 19.6; 30.5)

- Uniwersytet Warszawski (32.6; 17.2; 5.7)

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (28.6; 7.9; 5.1)

Ranking został opracowany we współpracy z międzynarodowym wydawnictwem Elsevier i opiera się częściowo na analizach publikacji zawartych w bazie bibliograficzno-abstraktowej Scopus. Być może obecnym maturzystom ułatwi wybór docelowej uczelni?

Jak oceniano uczelnie...

Pierwsze miejsce w 12. rankingu szkół wyższych zajął Uniwersytet Warszawski, za nim uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim miejscu w tabeli najlepszych znalazła się Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych magisterskich niekwestionowanym liderem jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wśród trzech najlepszych uczelni technicznych i informatycznych są: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i krakowskie AGH. Wśród najbardziej innowacyjnych uczelni znalazły się zaś te same trzy szkoły wyższe, choć w odwrotnej kolejności.

Ranking został oparty na 32. szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup, wedle których były oceniane uczelnie. Są to: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Publikacje, cytowania i h-index (współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2006-2010) są mocnymi pozycjami efektywności naukowej, która wraz z potencjałem naukowym stanowi o sile naukowej uczelni. I w tym aspekcie wiedzie prym Uniwersytet Jagielloński. Naukowcy tej uczelni opublikowali w ostatnim roku ponad 1500 artykułów!

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200