Najlepsze polskie uczelnie techniczne

W roku 2011 pod uwagę były brane publikacje z lat 2006-2010 z bazy Scopus, która stanowi zbiór abstraktów (streszczeń) i cytowań literatury naukowej oraz uznanych zasobów sieci internetowej. Scopus tematycznie ogarnia kolejne dziedziny wiedzy (m.in. nauki medyczne, przyrodnicze, inżynierię, chemię, fizykę, biologię, ekonomię). Baza indeksuje ok. 18 tysięcy tytułów czasopism. W porównaniu z Web of Science, baza Scopus indeksuje o ok. 70% czasopism więcej, kładąc nacisk na publikacje europejskie, w tym polskie.

... i jakie kierunki wybierają maturzyści

Do najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce należą:

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (wskaźnik - 100; patenty, prawa ochronne i licencje - 97.2; pozyskane środki unijne - 90.4; zaplecze innowacyjne uczelni - 100.0)

- Politechnika Wrocławska (82.4; 100.0; 60.0; 71.6)

- Politechnika Warszawska (75.1; 42.7; 92.5; 86.2)

- Politechnika Gdańska (74.7; 43.9; 93.0; 81.2)

- Uniwersytet Jagielloński (62.3; 13.0; 100.0; 69.9)

- Politechnika Poznańska (57.0; 42.3; 62.1; 62.0)

- Politechnika Śląska w Gliwicach (55.6; 49.0; 62.8; 40.8)

- Politechnika Łódzka (53.0; 53.9; 49.6; 44.8)

- Uniwersytet Warszawski (52.6; 1.8; 96.9; 52.7)

- Uniwersytet Śląski w Katowicach (49.6; 5.5; 84.4; 56.2)

W roku akademickim 2010/2011 kierunki ścisłe studiowało 24% wszystkich studentów w Polsce. Najczęściej były to kierunki inżynieryjno-techniczne, ale część studentów wybiera także te związane z architekturą i budownictwem oraz produkcją i przetwórstwem. W rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 wśród najbardziej obleganych kierunków ścisłych można wymienić informatykę, inżynierię środowiska, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Liczba osób ubiegających się o indeks na tych kierunkach przekroczyła w każdym przypadku 15 tys. - podaje Sedlak & Sedlak.

"Zainteresowanie Polaków kształceniem na kierunkach z grup nauka oraz technika, przemysł, budownictwo nie odbiega od średniej notowanej na Starym Kontynencie. Według metodologii Europejskiego Urzędu Statystycznego, w roku akademickim 2009/2010 tego typu kierunki ścisłe studiowało 20% studentów Unii Europejskiej. Polska uzyskała wtedy bardzo zbliżony rezultat" - można przeczytać w raporcie "Studia techniczne wciąż wybierają nieliczni".

Mocno odstawaliśmy natomiast od krajów z czołówki zestawienia: Finlandii oraz Grecji, gdzie udział studentów kierunków ścisłych w ogólnej liczbie żaków wyniósł odpowiednio 32% oraz 31%. Szczególnie słabo wypadliśmy w porównaniu liczb osób kształcących się na kierunkach inżynieryjno-technicznych (np. automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, mechanika i budowa maszyn). W Polsce takie osoby to zaledwie 7% studenckiej populacji. W Finlandii - 19%, Grecji, Niemczech, Słowenii - po 11%.


TOP 200