Nafta, władza, pieniądze

IT jest współtwórcą sukcesów PKN Orlen, naszego jedynego gracza wśród firm najpotężniejszego przemysłu świata, tak wyraźnie aspirującego do roli regionalnego potentata.

Jednym z podstawowych priorytetów działań IT w Grupie Orlen jest osiągnięcie synergii i uzyskanie efektu skali w zarządzaniu IT, w tym w zarządzaniu efektywnością ekonomiczną IT. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie modelu federacyjnego, a nie ścisłą centralizację.

Marek Frąckiewicz, szef Biura Informatyki PKN Orlen

PKN Orlen jest synonimem sukcesu biznesowego wyrastającego ponad skalę krajową. Udana transformacja firmy, akcja konsolidacyjna na rynku międzynarodowym i w kraju, jasno definiowana wizja rozwoju poparta doskonaleniem rentowności wszystkich obszarów działania. Od przedsiębiorstwa tej skali oczekuje się strategicznych sukcesów biznesowych i zdolności do ich powielania. Warunkiem jest doskonałe zarządzanie, które z kolei - w modelu nowoczesnego przedsiębiorstwa - oznacza intensywne eksplorowanie potencjału, jaki niesie w wymiarze biznesowym technologia.

W PKN Orlen szefowi informatyki udało się uzyskać mocne wsparcie zarządu. Efektem są szeroko zakrojone, interdyscyplinarne programy, które przynoszą wymierne korzyści i przecierają nowe szlaki. Marek Frąckiewicz, szef Biura Informatyki PKN Orlen stawia na aktywność i inicjatywę w nawiązywaniu relacji z biznesem. Ułatwia to wizja budowania efektu skali oraz synergii w obszarze IT całej Grupy, działania na rzecz małych i dużych innowacji, posługiwanie się w relacji z biznesem językiem business case'ów i rozpatrywaniu różnych możliwych scenariuszy biznesowych w kontekście IT.

Sterowanie ku synergii

Jednym z podstawowych priorytetów działań IT w Grupie Orlen jest osiągnięcie synergii i uzyskanie efektu skali w zarządzaniu IT, w tym w zarządzaniu efektywnością ekonomiczną IT. Marek Frąckiewicz, zdecydował się na przyjęcie modelu federacyjnego, a nie ścisłą centralizację. "To warunkuje przepływ dobrych praktyk i dostateczny margines niezależności dla efektywnego budowania innowacji i rozwiązań możliwych do powtórzenia, zeskalowania w IT całej Grupy" - mówi Marek Frąckiewicz. Już obecnie proporcja działań związanych z utrzymaniem do działań rozwojowych (kreacja, innowacja) jest odwrócona w stosunku do klasycznego 75-25. Utrzymanie pochłania tylko ok. 30-33% zasobów IT w Grupie Orlen.

30-33%

jedynie tyle zasobów IT w Grupie Orlen pochłania dziś utrzymanie. To odwrócenie w stosunku do klasycznych proporcji 75-25 odpowiednio na utrzymanie i działania rozwojowe.

Kolejny z priorytetów Biura Informatyki, to działanie na rzecz innowacyjności. "IT chętnie uczestniczy w organizacji interdyscyplinarnych projektów i programów o charakterze bardziej biznesowym niż informatycznym, jednak bazujących na możliwościach, które przynoszą określone technologie czy rozwiązania. Wiedzę na ten temat mają przecież pracownicy IT" - dodaje Marek Frąckiewicz. Szef informatyki płockiego giganta chciałby w organizacji widzieć jak najwięcej osób o kompetencjach analityków procesów biznesowych, którzy będą chętnie inicjować i realizować podobne projekty. "Jest już taki silny zespół, ale staramy się go powiększyć, aby móc podjąć wszystkie rysujące się możliwości synergii biznesowo-technologiczno-ekonomicznych. Choć reprezentujemy IT, myślimy przede wszystkim w kategoriach biznesowych Grupy Orlen" - podkreśla.

Projekty w duchu biznesowym

Wielki wkład IT w rozwój niezwykle istotnego biznesowo fragmentu działalności PKN Orlen stanowi projekt PSD - Platformy Sprzedaży Detalicznej - do obsługi sieci sklepów na 1350 własnych stacjach Orlenu. "Brak jest analogii dla podobnej miary przedsięwzięcia w branży paliwowej w Polsce. Naszym założeniem, określonym wspólnie z kolegami z działu sprzedaży detalicznej, było udostępnienie menedżerom jak najbardziej elastycznego narzędzia do prowadzenia biznesu detalicznego" - wyjaśnia Marek Frąckiewicz. Obecnie zarządzany jest asortyment 9000 różnych pozycji towarowych - podobne rozwiązania funkcjonują w "zwykłych" sklepach sieci detalicznych.


TOP 200